Acasa

AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI

 

            Agenţia Domeniilor Statului este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

            Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi arendarea şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi.

            Agenţia Domeniilor Statului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.

           Agenția Domeniilor Statului emite acorduri de principiu pentru accesarea măsurii 125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” - submăsura 125a „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii” - submăsura 4.3 - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”. Procedura poate fi inițiată de către Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, cu condiția respectării prevederilor legislative în vigoare.

 

Coordonatele de contact ale ADS:

Sediul central
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti
Web page: www.domeniilestatului.ro
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Telefon: +4(021) 405.35.31
Fax: +4(021) 313.50.13
Str. STIRBEI VODA, nr.43, Sector 1, Bucuresti
A.D.S. nu mai are nicio atributie cu privire la activitatea de Renta viagera. Incepand cu 1 ianuarie 2011, conform O.U.G. nr. 70/30.06.2010, " Activitatea desfasurată de birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola, exclusiv în aplicarea titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, se preia de catre centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.)."

 

În momentul în care situaţia centralizatoare va fi finalizată, Agenţia Domeniilor Statului va publica lista imobilelor din Fondul naţional pe site.