Declansarea/suspendarea procedurii

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in domeniu, procedura de vanzare se declanseaza numai la solicitarea medicilor veterinari interesati.

In situatia in care bunul imobil ce face obiectul solicitarii de cumparare este revendicat in baza Legii 10/2001 sau in legatura cu care este o actiune pe rolul instantelor de judecata , procedura de vanzare va fi suspendata pana la clarificarea regimului juridic al bunului respectiv.

Procedura de vanzare a bunurilor imobile – sedii de Circumscriptii Sanitare Veterinare nu se declanseaza daca in sarcina solicitantului sunt inregistrate debite catre Agentia Domeniilor Statului.

Nota:
Reprezentantii teritoriali ai Agentiei Domeniilor Statului sunt imputerniciti pentru a sprijini medicii veterinari in activitatea de intocmire a planurilor cadastrale si de intabulare
.