Documentatia necesara a fi depusa la A.D.S.

A. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE IN CONDITIILE LEGII
(CABINETE MEDICAL VETERINARE)

 1. Scrisoare de intentie;
 2. Copie contract de concesiune si acte aditionale aferente;
 3. Dovada achitarii redeventei datorate in baza contractelor de concesionare a activitatilor sanitar-veterinare si a bunurilor imobile proprietate privata a statului;
 4. Dovada inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medical veterinare;
 5. Imputernicire pentru persoana ce reprezinta solicitantul (daca este cazul);
 6. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si  taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
 7. Acte care sa dovedeasca realizarea investitiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea pentru legalitatea acestora;
 8. Planul cadastral al bunului imobil ce face obiectul vanzarii, incheierea eliberata de O.C.P.I. privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate al A.D.S asupra imobilului in cauza si extrasul de carte funciara;
 9. Adresa de la Primarie si de la Prefectura care sa precizeze ca imobilul nu este revendicat;
 10. Declaratie notariala pe propria raspundere conform careia medicul veterinar nu are  cunostinta de existenta vreunui litigiu privind imobilul ce reprezinta sediul CSV.

B. PERSOANE JURIDICE

 1. Scrisoare de intentie;
 2. Copie contract de concesiune si acte aditionale aferente;
 3. Dovada achitarii redeventei datorate in baza contractelor de concesionare a activitatilor sanitar-veterinare si a bunurilor imobile proprietate privata a statului;
 4. Actele societatii;
 5. Declaratie notariala, pe propria raspundere a reprezentantului legal, potrivit careia societatea comerciala nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 6. Imputernicire pentru persoana ce reprezinta solicitantul (daca este cazul);
 7. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor  si taxelor catre stat, inclusiv cele locale;
 8. Acte care sa dovedeasca realizarea investitiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea si legalitatea acestora;
 9. Planul cadastral al bunului imobil ce face obiectul vanzarii, incheierea eliberata de O.C.P.I. privind aprobarea inscrierii dreptului de proprietate al A.D.S asupra imobilului in cauza si extrasul de carte funciara;
 10. Adresa de la Primarie si de la Prefectura care sa precizeze ca imobilul nu este revendicat;
 11. Declaratie notariala pe propria raspundere conform careia medicul veterinar nu are cunostinta de existenta vreunui litigiu privind imobilul ce reprezinta sediul CSV.