Etape de parcurs

  • Depunerea Dosarului de catre concesionar la Agentia Domeniilor Statului;
  • Dosarul este analizat si in situatia in care cuprinde toate documentele conform listei comunicate Directiilor Sanitar-Veterinare judetene pentru a fi adusa la cunostinta medicilor veterinari concesionari, Circumscriptia respectiva este comunicata pe lista evaluatorului SC METROUL SA BUCURESTI, stabilit in conditiile legii, in vederea efectuarii raportului de evaluare;
  • Dupa intocmirea rapoartelor de evaluare, acestea sunt verificate de specialisti din cadrul Agentiei Domeniilor Statului si se procedeaza la receptionarea acestora;
  • Se intocmeste actul aditional prin care se reglementeaza diferentele de suprafete existente intre contractul de concesiune si planul cadastral, totodata se modifica si statutul juridic al concesionarilor care in conformitate cu Legea 592/2003 nu mai au voie sa functioneze decat daca sunt organizati in cabinete medical veterinare sau societati comerciale;
  • Programarea medicilor in vederea negocierii;
  • Vanzarea se supune spre aprobare Consiliului de Administratie al Agentiei Domeniilor Statului;
  • Programare pentru incheierea contractului de vanzare – cumparare care se incheie in forma autentica.