Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului

Accesul la informaţii de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și  Normele Metodologice de aplicare

ART. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Raport de activitate 2015

Raport 2015 Lege 544/2001

Raport de activitate pe anul 2018

Raport periodic de implementare a Legii nr.544/2001 pe anul 2018

Raport periodic de implementare a Legii nr.544/2001 pe anul 2019

Raport periodic Lege 52/2003 pe anul 2018

Raport periodic Lege 52/2003 pe anul 2019

 

 

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul:

  • Ana Maria STAMA
    • email: agentia@domeniilestatului.ro, ana.stama@domeniilestatului.ro

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii 52/2003 din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul:

  • Simona Elena HULUȚĂ
    • email: agentia@domeniilestatului.ro, simona.huluta@domeniilestatului.ro

SERVICIUL RECONSTITUIREA PROPRIETĂȚII

  • Protocol de predare preluare a terenurilor cu destinație agricolă din domeniul privat al statului
  • Normele privind încheierea Protocoalelor de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă între A.D.S. şi comisiile locale de fond funciar

SERVICIUL FOND FUNCIAR

DIRECŢIA CONTRACTE ȘI ACȚIONARIAT

DIRECŢIA JURIDICĂ

  • Dosarele de instanţă în privinţa numărului de dosar, părţile, obiectul dedus judecăţii, soluţia pronunţată în instanţă. In conformitate cu prevederile art. 127 din Constitutia Romaniei si cu art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, justitia este publica, astfel, dosarele de instanta sunt publice.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

ACHIZIŢII PUBLICE

SERVICIUL RESURSE UMANE