Facebook

Stai în legătură cu noi!

Directia
Administrare Patrimoniu

SERVICIUL

RECONSTITUIREA PROPRIETĂȚII

Protocol de predare preluare a terenurilor cu destinație agricolă din domeniul privat al statului
Normele privind încheierea Protocoalelor de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă între A.D.S. şi comisiile locale de fond funciar

SERVICIUL

FOND FUNCIAR

Procedura privind emiterea acordului de principiu pentru modernizarea infrastructurii de irigatii pe terenurile detinute in administrare de Agentia Domeniilor Statului

Procedura privind emiterea acordului de principiu pentru defrisarea-replantarea plantatiilor viticole aflate pe suprafete de teren ce fac obiectul contractelor incheiate intre ADS si terti

Procedura privind emiterea acordului de principiu al ADS in cazul defrisarii-replantarii de pomi fructiferi si arbusti fructiferi conform contractelor incheiate si pentru obtinerea autorizatiilor de plantare

Situaţia suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă administrate de A.D.S. – 31.05.2023

Situaţia suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă administrate de A.D.S. – 15.04.2024

Situaţia suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă liber de contract – 15.04.2024

Situaţia suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă administrate de A.D.S. – 31.05.2023

Procedura privind defrişarea/replantarea plantaţiilor de pomi fructiferi aferente contractelor încheiate între A.D.S. şi terţi
Procedura privind defrişarea plantaţiilor viticole aferente terenurilor cu destinaţie agricolă (contractate/necontractate) aflate în patrimoniul şi administrarea A.D.S.
Procedura privind emiterea acordului de principiu al ADS pentru schimbarea categoriei de folosinţă pentru suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă aflate în patrimoniul şi administrarea A.D.S.
Procedura privind emiterea acordului de principiu al A.D.S. pentru scoaterea din circuitul agricol pentru suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă aflate în patrimoniul şi administrarea A.D.S.
Procedura privind emiterea acordului de principiu al A.D.S. pentru accesarea măsurii 121- “modernizarea exploataţiilor agricole” pentru suprafeţele de teren ce fac obiectul contractelor încheiate între A.D.S. şi terţi
Procedura privind emiterea acordului de principiu al A.D.S. pentru accesarea măsurii 125 “îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii”- submăsura 125 “îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”
NORME INTERNE privind schimbul de terenuri cu destinatie agricola intre A.D.S. si terti

SERVICIUL

Contracte si Actionariat

Situatia societatilor comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, aflate in insolventa la data de 31.03.2024

Sitiatia societatilor comerciale din portofoliul Agentiei Domeniilor Statului, aflate in functiune la data de 31.03.2024

Model cadru de contract de arendare a terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S.
Procedura privind arendarea terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S.
Scrisoare de intentie pentru arendare teren agricol-persoana fizica
Scrisoare de intentie pentru arendare teren agricol-persoana juridica
Contract de concesiune active curti constructii
Model cadru de contract de concesiune prin atribuire directa
Model cadru de contract de concesiune prin atribuire directa teren neagricol
Norme interne privind incheierea contractelor de concesiune prin metoda atribuirii directe
Model cadru contract de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S. prin metoda licitatiei publice cu strigare
Model cadru de contract de concesiune prin metoda licitatie publice cu strigare, exclusiv pentru teren neagricol
Procedura privind concesionarea terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S.prin metoda licitatiei publice cu strigare
Scrisoare de intentie pentru concesionare teren agricol persoana fizica, model cadru
Scrisoare de intentie pentru concesionare teren agricol persoana juridica,model cadru
Model Conventie
Procedura privind incheierea conventiilor
Norme concesionare CSV prin atribuire directa
Norme vanzare CSV
MODEL CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
PROCEDURA PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE
Model cadru de contract de vanzare cumparare actiuni drept de preferinta
Model cadru de contract de vanzare cumparare actiuni licitatie cu strigare
Procedura de vanzare actiuni prin licitatie publica de strigare
Procedura de vanzare actiuni prin negociere directa in baza dreptului de preferinta
Skip to content