Facebook

Stai în legătură cu noi!

Informatii de interes Public

Lista documentelor de interes public din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului

Accesul la informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Normele Metodologice de aplicare;
 • Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Reclamaţie administrativă conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Responsabil / 544/2001

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice:

Simona Elena HULUȚĂ

Email

agentia@domeniilestatului.ro

Email

simona.huluta@domeniilestatului.ro

Responsabil / 52/2003

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii 52/2003 din cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Publice:

Maria Raluca DRAGOMIR

Email

agentia@domeniilestatului.ro

Email

raluca.dragomir@domeniilestatului.ro

Proceduri

 • Procedura privind concesionarea terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S. prin metoda licitatiei publice cu strigare;
 • Procedura privind incheierea conventiilor;
 • Procedura Privind încheierea Contractelor de Închiriere;
 • Procedura privind arendarea terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S.;
 • Normele Agentiei Domeniilor Statului privind incheierea protocoalelor de predare-preluare a terenurilor cu destinatie agricola intre Agentia Domeniilor Statului si Comisiile Locale de Fond Funciar;
 • Norme concesionare CSV prin atribuire directa;
 • Norme vanzare CSV;
 • Norme vanzare CSV;
 • Norme Interne privind schimbul de terenuri cu destinatie agricola intre A.D.S. si terti;
 • Model cadru contract de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S. prin metoda licitatiei publice cu strigare;
 • Model cadru de contract de arendare a terenurilor cu destinatie agricola aflate in administrarea A.D.S.;
 • Model cadru de contract de concesiune prin atribuire directa;
 • Model cadru de contract de concesiune prin atribuire directa teren neagricol;
 • Model cadru de contract de concesiune prin metoda licitatie publice cu strigare, exclusiv pentru teren neagricol;
 • Model cadru contract de concesiune active curti-constructii;
 • Model cadru contract de concesiune CSV;
 • Model cadru contract de vânzare-cumparare CSV- plata integrala, încheiate la notar și autentificate;
 • Model cadru contract de vânzare-cumparare CSV-plata in rate, încheiate la notar și autentificate;
 • Model cadru de contract de arendare a terenurilor neagricole;
 • Scrisoare de intentie pentru arendare teren agricol-persoana fizica;
 • Scrisoare de intentie pentru arendare teren agricol-persoana juridica;
 • Scrisoare de intentie pentru concesionare teren agricol persoana fizica, model cadru;
 • Scrisoare de intentie pentru concesionare teren agricol persoana juridica, model cadru;
Skip to content