Facebook

Stai în legătură cu noi!

Prin Ordinul nr. 1469/R/21.07.2023 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, la conducerea Agenției Domeniilor Statului – ADS a fost numit Florin Nicolae.

Avocat de profesie, Florin Nicolae are o vastă experiență în managementul structurilor de stat și private, inclusiv din domeniul agricol. Până acum, Florin Nicolae a activat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„În mandatul meu, vreau ca ADS să facă un pas înainte și să treacă de la simpla administrare a terenurilor statului, la aplicarea unor măsuri, care să susțină activ politicile economice ale Guvernului. Pe de altă parte, vom continua și proiectele și programele începute, dar vom căuta să optimizăm aplicarea lor. Îmi doresc ca, împreună cu specialiștii din instituție, să gestionăm şi să exploatăm cât mai profitabil această avuție a țării, reprezentată de terenurile agricole, în folosul românilor și în folosul bugetului statului!”, a declarat Florin Nicolae, Director General al Agenției Domeniilor Statului.

Agenția Domeniilor Statului este o instituție publică, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Principalul domeniu de activitate al ADS este reprezentat de administrarea celor 320.000 ha terenuri cu destinație agricolă proprietate de stat; în prezent, în portofoliul Agenției există contracte de arendare și concesiune pentru peste 250.000 ha.

Skip to content