Guvernul României

 
Hotărâre nr. 446/1999

din 03/06/1999
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 09/06/1999

privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului


 

    În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se aprobă concesionarea activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, prevăzute în anexa nr. 1.
   Art. 2. - Se aprobă concesionarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2.
   Art. 3. - Bunurile mobile aflate în dotarea circumscripţiilor sanitare veterinare de asistenţă, necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, se dau în folosinţă gratuită prin protocol de predare-preluare încheiat între direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi concesionari.
   Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
   
                          Contrasemnează:
───────────────
Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
Ioan Avram Mureşan
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
    Bucureşti, 3 iunie 1899,
    Nr. 446.

   ANEXA Nr. 1
    LISTA
    cuprinzând activităţile sanitare veterinare
de interes public naţional care fac obiectul concesiunii

   1. Activităţi de supraveghere sanitară veterinară a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii:
   1.1. Examinarea clinică a animalelor pe specii
   1.2. Recoltarea şi expedierea probelor de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice şi altele) în scopul depistării şi profilaxiei bolilor la animale şi a zoonozelor:
   - pentru animale mari;
   - pentru animale mijlocii şi mici;
   - pentru păsări;
   - alte specii (lot).
   1.3. Recoltarea şi expedierea probelor de organe, de ţesuturi şi a altor probe pentru analiză de laborator, efectuarea de necropsu la:
   - animale mari;
   - animale mijlocii şi mici;
   - păsări;
   - alte specii (lot, familie).
   1.4. Activităţi de depistare prin examen alergic
   1.5. Examene trichineloscopice
   1.6. Recoltarea şi expedierea probelor pentru sanitaţie, a probelor de apă şi de furaje.
   2. Activităţi imunoprofilactice:
    Vaccinări obligatorii împotriva:
   - pestei porcine clasice;
   - pseudopestei aviare;
   - rabiei;
   - antraxului.
   3. Lucrări de decontaminare, dezinsecţie, deratizare, de necesitate
   4. Certificarea sanitară veterinară.

   ANEXA Nr. 2
    LISTA
    cuprinzând bunurile imobile, proprietate publică a statului,
care se concesionează

    Judeţul ALBA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Alba Iulia Alba Iulia, str. Matelar 164.002 174,7 596,4
2. C.S.V. Ciugud Ciugud 164.004 267,9 763,4
3. C.S.V. Berghin Berghin 164.005 211,03 2.441,5
4. C.S.V. Mihalţ Mihalţ 164.006 164,3 664,9
5. C.S.V. Întregalde Benic 164.007 227,4 931,45
6. C.S.V. Sântimbru Sântimbru 164.008 230,0 480
7. C.S.V. Teiuş Teiuş 164.009 272 452,4
8. C.S.V. Aiud Aiud, str. Tribun Tudoran 164.010 282,5 542,5
9. C.S.V. Rimetea Rimetea 164.011 213,3 655,7
10. C.S.V. Hopârta Hopârta 164.012 243,4 1.174,15
11. C.S.V. Unirea Unirea 164.013 508 2.039,15
12. C.S.V. Fărău Fărău 164.014 226,6 2.171,4
13. C.S.V. Noslac Noslac 164.015 91 638
14. C.S.V. Sebeş Sebeş 164.016 293,2 1.776,8
15. C.S.V. Câlnic Câlnic 164.017 145,8 278,4
16. C.S.V. Săsciori Săsciori 164.018 231,38 1.301
17. C.S.V. Daia Română Daia Română 164.019 216,7 698,3
18. C.S.V. Spring Spring 164.020 227 1.975
19. C.S.V. Doştat Doştat 164.021 226 1.286
20. C.S.V. Roşia de Secaş Roşia de Secaş 164.022 228,8 2.945
21. C.S.V. Ohaba Ohaba 164.023 235 3.475,8
22. C.S.V. Cergău Cergău 164.024 264,7 883,8
23. C.S.V. Lunca Mureşului Lunca Mureşului 164.025 252 1.248
24. C.S.V. Valea Lungă Valea Lungă 164.026 517 1.430
25. C.S.V. Cenade Cenade 164.027 108 1.537,8
26. C.S.V. Cetatea de Baltă Cetatea de Baltă 164.028 303,1 280,9
27. C.S.V. Săliştea Săliştea 164.029 217,7 839,79
28. C.S.V. Şibot Şibot 164.030 129 830
29. C.S.V. Pianu de Sus Pianu de Sus 164.031 277,64 464,36
30. C.S.V. Vinţu de Jos Vinţu de Jos 164.032 145,6 972
31. C.S.V. Câmpeni Câmpeni 164.034 306 874
32. C.S.V. Zlatna Zlatna 164.035 126 1.304
33. C.S.V. Albac Albac 164.036 242 688,5
34. C.S.V. Baia de Arieş Baia de Arieş 164.037 234 774
35. C.S.V. Ocoliş Ocoliş 164.038 150,9 6.487,1
36. C.S.V. Şugag Şugag 164.039 203,3 748,5
37. C.S.V. Gârda Gârda de Sus 164.040 182 2.218
38. C.S.V. Tiur Blaj 164.041 146,7 1.239
39. C.S.V. Crăciunelu de Jos Crăciunelu de Jos 164.042 211,4 5.175,6
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul ARAD
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Arad-Grădişte Arad 1-871 90 244
2. C.S.V. Curtici Curtici 1-91 285 2.115
3. C.S.V. Pecica Pecica 1-205 226 612
4. C.S.V. Secusigiu Secusigiu 1-571 122 1.318
5. C.S.V. Ineu Ineu 1-101 90 60
6. C.S.V. Cermei Cermei 1-261 214 2.786
7. C.S.V. Săvârşin Săvârşin 1-661 200 500
8. C.S.V. Birchiş Birchiş 1-205 244 1.400
9. C.S.V. Craiva Craiva 1-311 238 450
10. C.S.V. Hăşmaş Hăşmaş 1-51 170 20
11. C.S.V. Bocsig Bocsig 1-231 250 1.812
12. C.S.V. Buteni Buteni 1-241 389 9.611
13. C.S.V. Sebiş Sebiş 1-141 268 1.800
14. C.S.V. Pleşcuţa Pleşcuţa 1-541 100 150
15. C.S.V. Almaş Almaş - 152/15 350 2.600
16. C.S.V. Hălmagiu Hălmagiu 1-151 81 543
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul ARGEŞ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Albeştii de Argeş Albeştii de Argeş 1.005 160 270
2. C.S.V. Albeştii de Muscel Albeştii de Muscel 1.004 82 152
3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 1.003 124 0
4. C.S.V. Bascov Bascov 1.011 135 877
5. C.S.V. Brăduleţ Brăduleţ 1.009 80 652
6. C.S.V. Bârla Bârla 1.006 200 2.200
7. C.S.V. Băbana Băbana 1.010 75 707
8. C.S.V. Boteni Boteni 1.008 164 836
9. C.S.V. Colibaşi Colibaşi 1.025 50 950
10. C.S.V. Căteasca Căteasca 1.024 120 1.464
11. C.S.V. Călineşti Călineşti 1.023 80 2.364
12. C.S.V. Costeşti Costeşti 1.015 135 3.365
13. C.S.V. Câmpulung Câmpulung 1.012 202 260
14. C.S.V. Corbeni Corbeni 1.020 162 1.838
15. C.S.V. Cuca Cuca 1.029 48 352
16. C.S.V. Cicăneşti Cicăneşti 1.028 80 544
17. C.S.V. Căldăraru Căldăraru 1.019 160 840
18. C.S.V. Cepari Cepari 1.013 75 918
19. C.S.V. Ciofrângeni Ciofrângeni 1.026 280 1.860
20. C.S.V. Cotmeana Cotmeana 1.018 120 485
21. C.S.V. Cetăţeni Cetăţeni 1.027 49 351
22. C.S.V. Curtea de Argeş Curtea de Argeş 1.014 142 3.543
23. C.S.V. Corbi Corbi 1.043 231 736
24. C.S.V. Dragoslavele Dragoslavele 1.031 46 2
25. C.S.V. Davideşti Davideşti 1.032 150 0
26. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 1.033 96 304
27. C.S.V. Dâmbovicioara Dâmbovicioara 1.030 80 282
28. C.S.V. Dârmăneşti Dârmăneşti 1.034 36 694
29. C.S.V. Hârtieşti Hârtieşti 1.036 84 0
30. C.S.V. Hârseşti Hârseşti 1.035 65 935
31. C.S.V. Leordeni Leordeni 1.038 150 1.550
32. C.S.V. Lunca Corbului Lunca Corbului 1.037 360 500
33. C.S.V. Mozăceni Mozăceni 1.047 115 2.437
34. C.S.V. Mioarele Mioarele 1.045 103 328
35. C.S.V. Morăreşti Morăreşti 1.041 88 232
36. C.S.V. Mălureni Mălureni 1.042 70 236
37. C.S.V. Merişani Merişani 1.107 22 0
38. C.S.V. Negraşi Negraşi 1.049 40 353
39. C.S.V. Nucşoara Nucşoara 1.048 40 0
40. C.S.V. Oarja Oarja 1.050 117 877
41. C.S.V. Pietroşani Pietroşani 1.051 134 1.466
42. C.S.V. Poiana Lacului Poiana Lacului 1.052 128 1.056
43. C.S.V. Popeşti Popeşti 1.053 150 2.250
44. C.S.V. Recea Recea 1.054 135 165
45. C.S.V. Sălătrucu Sălătrucu 1.058 90 262
46. C.S.V. Slobozia Slobozia 1.063 160 400
47. C.S.V. Stolnici Stolnici 1.057 200 50
48. C.S.V. Schitu Goleşti Schitu Goleşti 1.062 170 553
49. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 1.061 54 346
50. C.S.V. Şuici Şuici 1.059 100 1.600
51. C.S.V. Stâlpeni Stâlpeni 1.060 120 485
52. C.S.V. Ştefăneşti Ştefăneşti 1.056 100 1.488
53. C.S.V. Tigveni Tigveni 1.064 250 0
54. C.S.V. Teiu Teiu 1.065 180 1.320
55. C.S.V. Tiţeşti Ţiteşti 1.066 162 838
56. C.S.V. Uda Uda 1.068 51 0
57. C.S.V. Ungheni Ungheni 1.067 115 885
58. C.S.V. Vedea Vedea 1.069 198 936
59. C.S.V. Valea Iaşului Valea Iaşului 1.070 96 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BACĂU
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Bacău Bacău, Str. Bucovinei 01/1.1.12.01 367 305
nr. 21
2. C.S.V. Bereşti-Tazlău Bereşti-Tazlău 01/1.1.18.01 200 4.550
3. C.S.V. Buhoci Buhoci 01/1.1.24.01 68 32
4. C.S.V. Buhuşi Buhuşi, 01/1.1.25.01 178 526
str. T. Vladimirescu
nr. 18
5. C.S.V. Căiuţi Căiuţi 01/1.1.26.01 163 837
6. C.S.V. Coloneşti Coloneşti 01/1.1.29.01 153 1.683
7. C.S.V. Corbasca Corbasca 01/1.1.30.01 152 2.088
8. C.S.V. Coţofăneşti Coţofăneşti 01/1.1.31.01 165 1.417
9. C.S.V. Comăneşti Comăneşti, 01/1.1.32.01 210 1.718
str. Vasile Alecsandri
nr. 46
10. C.S.V. Dămieneşti Dămieneşti 01/1.1.34.01 207 677
11. C.S.V. Dealu Morii Dealu Morii 01/1.1.36.01 165 339
12. C.S.V. Filipeni Filipeni 01/1.1.39.01 206 447
13. C.S.V. Filipeşti Cârligi, comuna Filipeşti 01/1.1.40.01 136 4.424
14. C.S.V. Găiceana Găiceana 01/1.1.41.01 160 2.998
15. C.S.V. Gârleni Gârleni 01/1.1.42.01 170 430
16. C.S.V. Glăvăneşti Glăvăneşti 01/1.1.44.01 202 1.624
17. C.S.V. Helegiu Helegiu 01/1.1.46.01 144 336
18. C.S.V. Horgeşti Răcătău 01/1.1.48.01 175 2.463
comuna Horgeşti
19. C.S.V. Hemeiuş Hemeiuş 01/1.1.47.01 121 779
20. C.S.V. Izvoru Berheciului Izvoru Berheciului 01/1.1.50.01 145 2.805
21. C.S.V. Letea Veche Letea Veche 01/1.1.51.01 74 176
22. C.S.V. Livezi Livezi 01/1.1.53.01 144 198
23. C.S.V. Măgireşti Măgireşti 01/1.1.55.01 179 2246
24. C.S.V. Măgura Măgura 01/1.1.57.01 153 1.383
25. C.S.V. Moineşti Moineşti, Str. Oborului 01/1.1.59.01 152 3.376
nr. 2
26. C.S.V. Motoşeni Motoşeni 01/1.1.61.01 162 2.918
27. C.S.V. Negri Negri 01/1.1.62.01 69,5 378,5
28. C.S.V. Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 01/1.1.63.01 60 240
29. C.S.V. Oituz Oituz, comuna Hârja 01/1.1.64.01 110 110
30. C.S.V. Oneşti Oneşti, str. Mărăşeşti 01/1.1.64.01 210 1.068
nr. 120
31. C.S.V. Orbeni Orbeni 01/1.1.65.01 105 203
32. C.S.V. Parincea Parincea 01/1.1.70.01 131 988
33. C.S.V. Palanca Palanca 01/1.1.71.01 385 2.781
34. C.S.V. Pârjol Pârjol 01/1.1.73.01 154 2.225
35. C.S.V. Pânceşti Pânceşti 01/1.1.74.01 144 1.417
36. C.S.V. Plopana Plopana 01/1.1.75.01 154 876
37. C.S.V. Poduri Poduri 01/1.1.76.01 185 1.135
38. C.S.V. Podu Turcului Podu Turcului 01/1.1.77.01 498 4.722
39. C.S.V. Răcăciuni Răcăciuni 01/1.1.79.01 481 14.394
40. C.S.V. Răchitoasa Răchitoasa 01/1.1.80.01 167 2.169
41. C.S.V. Sănduleni Sănduleni 01/1.1.82.01 376,5 0
42. C.S.V. Sascut Sascut 01/1.1.83.01 152 1.434
43. C.S.V. Scorţeni Scorţeni 01/1.1.85.01 177 823
44. C.S.V. Secuieni Secuieni 01/1.1.86.01 90 200
45. C.S.V. Slănic-Moldova Slănic-Moldova 01/1.1.87.01 185 1.315
str. 1 Mai nr. 31C
46. C.S.V. Stănişeşti Stănişeşti 01/1.1.89.01 146 1.396
47. C.S.V. Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare 01/1.1.90.01 192 2.176
48. C.S.V. Târgu Ocna Târgu Ocna, 01/1.1.94.01 176 1.318
str. Vlad Ţepeş nr. 1
49. C.S.V. Vultureni Vultureni 01/1.1.101.01 144 3.384
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BIHOR
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Aleşd Aleşd nr. 17 1.006 340 644
2. C.S.V. Aştileu Aştileu nr. 1 1.007 60 0
3. C.S.V. Auşeu Auşeu nr. 213. 1.008 107 893
4. C.S.V. Avram Iancu Avram Iancu nr. 62 1.009 164 1.552
5. C.S.V. Bratca Bratca nr. 430 1.010 50 20
6. C.S.V. Borod Borod nr. 25 1.011 150 70
7. C.S.V. Beiuş Beiuş, Str. Sârgului Mare nr. 6 1.021 330 1.518
8. C.S.V. Biharia Biharia, Str. Gării nr. 8 1.022 368 6.383
9. C.S.V. Batăr Batăr nr. 430 1.023 133 2.982
10. C.S.V. Borş Sântion nr. 42 1.025 241 483
11. C.S.V. Budureasa Budureasa nr. 3 1.028 180 220
12. C.S.V. Căbeşti Căbeşti nr. 81 1.029 70 100
13. C.S.V. Curăţele Curăţele nr. 2 1.030 53 0
14. C.S.V. Cefa Cefa nr. 1 1.031 200 556
15. C.S.V. Ceica Ceica nr. 66 1.033 182 775
16. C.S.V. Cherechiu Cherechiu nr. 109 1.034 200 800
17. C.S.V. Cărpinet Cărpinet nr. 27 1.035 20 0
18. C.S.V. Copăcel Copăcel nr. 2 1.036 172 128
19. C.S.V. Cociuba Mare Cociuba Mare nr. 37 1.037 165 0
20. C.S.V. Bunteşti Dumbrăveni nr. 64 1.038 176 824
21. C.S.V. Diosig Diosig, str. Argeşeni nr. 22 1.039 112 138
22. C.S.V. Dobreşti Dobreşti nr. 45 1.040 56 187
23. C.S.V. Oradea II Oradea, Str. Molidului nr. 58 1.041 157 732
Episcopia
24. C.S.V. Căpâlna Ginta nr. 164 1.042 110 2.690
25. C.S.V. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 1.043 152 2.133
26. C.S.V. Hidişelu de Sus Hidişelu de Sus nr. 34 1.045 145 355
27. C.S.V. Chislaz Mişca nr. 114 1.048 105 8.275
28. C.S.V. Girişu de Criş Tărian nr. 85 1.084 250 730
29. C.S.V. Husasău de Tinca Miersig nr. 54 1.053 180 160
30. C.S.V. Ineu de Criş Ineu nr. 9 1.046 100 119
31. C.S.V. Lăzăreni Lăzăreni nr. 17 1.047 116 884
32. C.S.V. Măgeşti Măgeşti nr. 12 1.049 100 4.697
33. C.S.V. Marghita Marghita, str. I.L.
Caragiale nr. 27 1.050 78 3.313
34. C.S.V. Mădăras Mădăras nr. 18 1.052 113 0
35. C.S.V. Nojorid Nojorid nr. 110 1.054 188 748
36. C.S.V. Olcea Olcea nr. 17 1.055 264 1.813
37. C.S.V. Oşorhei Oşorhei nr. 311 1.056 87 1.000
38. C.S.V. Oradea I Oradea, Str. Seleuşului nr. 57 1.071 80 377
39. C.S.V. Pietroasa Pietroasa nr. 78 1.057 189 60
40. C.S.V. Popeşti Popeşti nr. 18 1.058 40 1.396
41. C.S.V. Pocola Pocola nr. 82 1.059 104 700
42. C.S.V. Răbăgani Răbăgani nr. 47 1.060 100 1.330
43. C.S.V. Roşia Roşia nr. 217/A 1.062 123 3.077
44. C.S.V. Şinteu Şinteu nr. 7 1.063 56 374
45. C.S.V. Şuncuiuş Şuncuiuş 1.064 102 184
46. C.S.V. Suplacu de Barcău Suplacu de Barcău, 1.065 136 664
Str. Muncii nr. 38
47. C.S.V. Şoimi Şoimi nr. 258 1.066 180 1.000
48. C.S.V. Sălard Sălard nr. 411 1.067 146 919
49. C.S.V. Sârbi Fegernic 1.068 106 2.094
50. C.S.V. Spinuş Spinuş nr. 113A 1.069 165 1.291
51. C.S.V. Sâmbăta Sâmbăta nr. 4 1.070 241 259
52. C.S.V. Sânmartin Sânmartin nr. 46 1.072 110 914
53. C.S.V. Sudrigiu Păntăseşti nr. 46 1.073 70 862
54. C.S.V. Săcădat Săcădat nr. 373 1.075 198 1.677
55. C.S.V. Sălacea Sălacea nr. 248 1.081 104 2.696
56. C.S.V. Şimian Şimian nr. 583 1.082 120 580
57. C.S.V. Tărcaia Tărcaia nr. 61 1.083 173 0
58. C.S.V. Tileagd Tileagd, Str. Principală nr. 53 1.085 231 4.469
59. C.S.V. Tinca Tinca, Str. Şcolii nr. 1 1.086 326 592
60. C.S.V. Tarcea Tarcea nr. 171 1.088 100 950
61. C.S.V. Vadu Crişului Vadu Crişului nr. 722 1.089 157 2.345
62. C.S.V. Vaşcău Vaşcău, Str. Şcolii nr. 1 1.091 130 1.720
63. C.S.V. Valea lui Mihai Valea lui Mihai, Str. 1.093 104 2.760
Mică nr. 69
64. Clinica Veterinară Oradea Oradea, Str. Ion Bogdan nr. 37 1.002 117 86
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Bistriţa Bistriţa, Str. Tărpiului nr. 2 1.003 113 0
2. C.S.V. Beclean Beclean, str. Gheorghe Doja 1.004 142 0
nr. 4
3. C.S.V. Braniştea Braniştea 1.006 200 0
4. C.S.V. Budeşti Budeşti 1.049 113 0
5. C.S.V. Ciceu-Giurgeşti Ciceu-Giurgeşti 1.007 150 0
6. C.S.V. Chiuza Chiuza 1.008 158 0
7. C.S.V. Chiochiş Chiochiş 1.009 198 0
8. C.S.V. Galaţii Bistriţei Galaţii Bistriţei 1.010 115 0
9. C.S.V. Feldru Feldru 1.011 180 0
10. C.S.V. Ilva Mare Ilva Mare 1.012 113 0
11. C.S.V. Josenii Bârgăului Josenii Bârgăului 1.015 193 807
12. C.S.V. Livezile Livezile 1.018 158 0
13. C.S.V. Maieru Maieru 1.019 229 0
14. C.S.V. Măgura Ilvei Măgura Ilvei 1.020 65 0
15. C.S.V. Milaş Milaş 1.021 165 0
16. C.S.V. Năsăud Năsăud 1.022 90 0
17. C.S.V. Nimigea Nimigea 1.023 113 0
18. C.S.V. Reteag Petru Rareş 1.024 255 0
19. C.S.V. Nuşeni Nuşeni 1.015 113 0
20. C.S.V. Prundu Bârgăului Prundu Bârgăului 1.017 180 0
21. C.S.V. Rodna Rodna 1.028 130 0
22. C.S.V. Rebrişoara Rebrişoara 1.029 50 0
23. C.S.V. Satu Nou Cetate 1.030 168 0
24. C.S.V. Sângeorz-Băi Sângeorz-Băi 1.031 180 0
25. C.S.V. Sînmihaiu Sânmihaiu de Câmpie 1.033 140 0
de Câmpie
26. C.S.V. Şieu Şieu 1.034 129 0
27. C.S.V. Sanţ Sanţ 1.035 83 0
28. C.S.V. Şintereag Şintereag 1.037 142 0
29. C.S.V. Spermezeu Spermezeu 1.036 133 0
30. C.S.V. Telciu Telciu 1.041 113 0
31. C.S.V. Teaca Teaca 1.043 160 0
32. C.S.V. Tiha Bârgăului Tiha Bârgăului 1.044 96 904
33. C.S.V. Urmeniş Urmeniş 1.045 135 0
34. C.S.V. Zagra Zagra 1.048 180 0
35. C.S.V. Viişoara Viişoara 1.047 113 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BOTOŞANI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Avrămeni Avrămeni 1.100.037 185 3.231
2. C.S.V. Brăeşti Brăeşti 1.100.080 162 1.188
3. C.S.V. Broscăuţi Broscăuţi 1.100.092 122 1.288
4. C.S.V. Bucecea Bucecea 1.100.112 370 4.480
5. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 1.100.145 330 2.370
6. C.S.V. Corlăteni Corlăteni 1.100.227 205 2.945
7. C.S.V. Corni Corni 1.100.241 380 1.137
8. C.S.V. Coţuşca Coţuşca 1.100.287 272 1.493
9. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 1.100.329 205 1.645
10. C.S.V. Cristineşti Cristineşti 1.100.342 189 1.961
11. C.S.V. Dângeni Dângeni 1.100.419 170 2.330
12. C.S.V. Durneşti Durneşti 1.100.490 153 867
13. C.S.V. Flămânzi Flămânzi 1.100.497 290 260
14. C.S.V. Frumuşica Frumuşica 1.100.527 106 114
15. C.S.V. George Enescu George Enescu 1.100.545 233 1.039
16. C.S.V. Gorbăneşti Gorbăneşti 1.100.604 202 798
17. C.S.V. Havârna Havârna 1.100.628 110 4.727
18. C.S.V. Hăneşti Hăneşti 1.100.651 102 1.119
19. C.S.V. Hilişeu-Horia Hilişeu-Horia 1.106.699 179 2.021
20. C.S.V. Hlipiceni Hlipiceni 1.100.693 166 8.589
21. C.S.V. Hudeşti Hudeşti 1.100.712 262 1.604
22. C.S.V. Manoleasa Manoleasa 1.100.812 275 1.925
23. C.S.V. Mihai Eminescu Mihai Eminescu 1.100.853 285 702
24. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 1.100.866 225 1.979
25. C.S.V. Mihălăşeni Mihălăşeni 1.100.904 190 2.552
26. C.S.V. Mileanca Mileanca 1.100.932 250 1.932
27. C.S.V. Mitoc Mitoc 1.100.978 285 1.403
28. C.S.V. Nicşeni Nicşeni 1.101.000 101 699
29. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 1.101.009 210 3.890
30. C.S.V. Pomârla Pomârla 1.101.046 279 1.977
31. C.S.V. Prăjeni Prăjeni 1.101.067 147 623
32. C.S.V. Răchiţi Răchiţi 1.101.083 265 605
33. C.S.V. Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut 1.101.104 275 881
34. C.S.V. Ripiceni Ripiceni 1.101.175 275 710
35. C.S.V. Roma Roma 1.101.185 240 2.460
36. C.S.V. Româneşti Româneşti 1.101.230 280 1.120
37. C.S.V. Suharău Suharău 1.101.280 198 1.502
38. C.S.V. Suliţa Suliţa 1.101.307 205 2.369
39. C.S.V. Şendriceni Şendriceni 1.101.332 104 625
40. C.S.V. Truşeşti Truşeşti 1.101.397 369 1.106
41. C.S.V. Todireni Todireni 1.101.430 223 1.977
42. C.S.V. Ungureni Ungureni 1.101.479 257 3.347
43. C.S.V. Unţeni Unţeni 1.101.496 280 1.320
44. C.S.V. Văculeşti Văculeşti 1.101.535 310 1.445
45. C.S.V. Viişoara Viişoara 1.101.560 270 1.029
46. C.S.V. Vârfu Câmpului Vârfu Câmpului 1.101.575 194 1.588
47. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 1.101.617 170 830
48. C.S.V. Vorniceni Vorniceni 1.102.633 195 1.605
49. C.S.V. Vorona Vorona 1.101.642 210 1.814
50. C.S.V. Darabani Darabani 1.101.721 169 1.831
51. C.S.V. Săveni Săveni 1.101.779 548 5.490
52. C.S.V. Dorohoi Dorohoi 1.101.750 314 2.976
53. C.S.V. Botoşani Botoşani 1.101.669 160 4.340
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BRAŞOV
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Codlea Codlea 102 80 0
2. C.S.V. Feldioara Feldioara 103 61 335
3. C.S.V. Prejmer Prejmer 104 60 0
4. C.S.V. Sânpetru Sânpetru 105 70 268
5. C.S.V. Făgăraş Făgăraş 122 84 0
6. C.S.V. Hârseni Hârseni 123 60 30
7. C.S.V. Şercaia Şercaia 125 80 0
8. C.S.V. Şinca Şinca 113 56 30
9. C.S.V. Voila Voila 115 80 6
10. C.S.V. Caţa Caţa 116 60 60
11. C.S.V. Horghiz Horghiz 117 60 326
12. C.S.V. Homorod Homorod 118 110 242
13. C.S.V. Racoş Racoş 119 80 506
14. C.S.V. Rupea Rupea 120 126 502
15. C.S.V. Ungra Ungra 121 68 282
16. C.S.V. Bran Bran 127 92 64
17. C.S.V. Braşov I Braşov 126 158 0
18. C.S.V. Râşnov Râşnov 128 186 382
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BRĂILA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Bărăganul Bărăganul 1.001 198 352
2. C.S.V. Berteştii de Sus Berteştii de Sus 1.002 243 1.404
3. C.S.V. Ciocile Ciocile 1.003 198 1.442
4. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 1.007 135 6.000
5. C.S.V. Ianca Ianca 1.009 198 352
6. C.S.V. Jirlău Jirlău 1.010 88 1.236
7. C.S.V. Măxineni Măxineni 1.011 198 2.302
8. C.S.V. Movila Miresii Movila Miresii 1.012 144 306
9. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 1.013 332 2.275
10. C.S.V. Racoviţa Racoviţa 1.014 234 2.231
11. C.S.V. Stăncuţa Stăncuţa 1.016 60 400
12. C.S.V. Surdila-Găiseanca Surdila-Găiseanca 1.017 110 0
13. C.S.V. Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu 1.018 60 1.540
14. C.S.V. Unirea Unirea 1.019 75 650
15. C.S.V. Vădeni Vădeni 1.020 51 0
16. C.S.V. Viziru Viziru 1.021 332 666
17. C.S.V. nr. 1 Brăila Brăila 1.024 96 624
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul BUZĂU
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Amaru Amaru 0012 281 1.871
2. C.S.V. Bălăceanu Bălăceanu 0039 281 2.319
3. C.S.V. Berca Berca 0910 275 1.325
4. C.S.V. Boldu Boldu 0164 134 2.626
5. C.S.V. Buda Buda 0224 75 450
6. C.S.V. Căneşti Căneşti 0911 205 803
7. C.S.V. Calvini Calvini 0912 283 4.717
8. C.S.V. Caragele Caragele 0332 255 735
9. C.S.V. Beceni Beceni 039 178 1.388
10. C.S.V. C.A. Rosetti C.A. Rosetti 0443 185 1.872
11. C.S.V. Cislău Cislău 0370 270 2.610
12. C.S.V. Chiojdu Chiojdu 1.224 512 3.776
13. C.S.V. Cochirleanca Cochirleanca 0760 261 3.239
14. C.S.V. Costeşti Costeşti 0765 167 2.402
15. C.S.V. Gălbinaşi Gălbinaşi 0761 156 1.379
16. C.S.V. Gherăseni Gherăseni 1.625 82 608
17. C.S.V. Ghergheasa Ghergheasa 0762 60 640
18. C.S.V. Grebănu Grebănu 1.225 182 1.929
19. C.S.V. Glodeanu-Siliştea Glodeanu-Siliştea 0497 476 9.924
20. C.S.V. Măgura Măgura 0763 60 730
21. C.S.V. Mărăcineni Mărăcineni 0764 240 0
22. C.S.V. Merei Merei 0537 385 2.885
23. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 0810 424 7.252
24. C.S.V. Mânzăleşti Mânzăleşti 0908 187 3.453
25. C.S.V. Murgeşti Murgeşti 0909 144 963
26. C.S.V. Nehoiu Nehoiu 1.173 88 352
27. C.S.V. Pănătău Pănătău 1.419 215 2.284
28. C.S.V. Pătârlagele Pătârlagele 1.420 209 1.577
29. C.S.V. Padina Padina 1.272 253 3.237
30. C.S.V. Pietroasele Pietroasele 1.301 230 970
31. C.S.V. Pogoanele Pogoanele 1.331 147 653
32. C.S.V. Poşta Câlnău Poşta Câlnău 1.693 119 86
33. C.S.V. Puieşti Puieşti 1.694 163 9.637
34. C.S.V. Râmmicelu Râmnicelu 1.446 120 1.480
35. C.S.V. Ruseţu Ruseţu 1.525 281 2.869
36. C.S.V. Săgeata Săgeata 1.626 204 1.692
37. C.S.V. Smeeni Smeeni 1.075 208 1.344
38. C.S.V. Scutelnici Scutelnici 0906 140 1.860
39. C.S.V. Scorţoasa Scorţoasa 0907 132 318
40. C.S.V. Topliceni Topliceni 0905 124 1.076
41. C.S.V. Vadu Paşii Vadu Paşii 0904 94 516
42. C.S.V. Verneşti Verneşti 1.222 185 3.315
43. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 1.223 216 4.184
44. C.S.V. Valea Râmnicului Valea Râmnicului 1.822 130 1.579
45. C.S.V. Vintilă Vodă Vintilă Vodă 1.848 241 2.962
46. C.S.V. Zărneşti Zărneşti 0898 130 440
47. C.S.V. Ziduri Ziduri 1.881 156 588
48. C.S.V. Buzău Buzău 10.005 180 40
49. C.S.V. Râmnicu Sărat Râmnicu Sărat 1.556 158 556
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul CARAŞ-SEVERIN
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Comorâşte Horotic 11.124 377 2.123
2. C.S.V. Brebu Brebu 11.110 300 0
3. C.S.V. Răcăşdia Răcăşdia 11.149 884 3.116
4. C.S.V. Slatina-Timiş Slatina-Timiş 11.137 360 0
5. C.S.V. Socol Socol 11.139 335 15
6. C.S.V. Mehadica Mehadica 11.131 200 150
7. C.S.V. Dalboşeţ Dalboşeţ 11.116 225 1.350
8. C.S.V. Iablaniţa Petnic 11.126 500 0
9. C.S.V. Zorlenţu Mare Zorlenţu Mare 11.145 350 0
10. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 11.133 225 0
11. C.S.V. Prigor Prigor 11.134 375 0
12. C.S.V. Doclin Tirol 11.114 340 0
13. C.S.V. Fârliug Fârliug 11.123 400 0
14. C.S.V. Mehadia Mehadia 11.130 1.000 0
15. C.S.V. Obreja Obreja 11.132 1.008 0
16. C.S.V. Caransebeş Caransebeş 1.113 1.000 0
17. C.S.V. Cornea Cornea 11.113 1.755 0
18. C.S.V. Teregova Teregova 11.140 350 0
19. C.S.V. Vermeş Vermeş 11.143 153 2.507
20. C.S.V. Bocşa Bocşa 1.112 440 0
21. C.S.V. Cornereva Cornereva 11.117 450 0
22. C.S.V. Băuţar Băuţar 1.118 1.407 0
23. C.S.V. Lăpuşnicu Mare Lăpuşnicu Mare 11.127 360 0
24. C.S.V. Oţelu Roşu Oţelu Roşu 1.115 400 0
25. C.S.V. Oraviţa Oraviţa 1.114 800 0
26. C.S.V. Buchin Buchin 11.111 290 178
27. C.S.V. Caraşova Caraşova 11.119 211 837
28. C.S.V. Bănia Bănia 11.150 351 0
29. C.S.V. Bucoşniţa Bucoşniţa 11.112 374 626
30. C.S.V. Domaşnea Domaşnea 11.121 375 0
31. C.S.V. Constantin Daicoviciu Constantin Daicoviciu 11.120 93 174
32. C.S.V. Grădinari Grădinari 11.122 450 0
33. C.S.V. Ticvaniu Mare Ticvaniu Mare 11.141 98 1.435
34. C.S.V. Vrani Vrani 11.144 351 0
35. C.S.V. Moldova Nouă Moldova Nouă 1.115 200 567
36. C.S.V. Turnu Ruieni Zervesti 11.142 250 2.650
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul CĂLĂRAŞI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Borcea Borcea 1.114 219 1.874
2. C.S.V. Călăraşi Călăraşi, Str. 117 91 139
Dobrogei nr. 16
3. C.S.V. Dragalina Dragalina 1.115 129 1.687
4. C.S.V. Lehliu-Gară Lehliu-Gară 1.123 240 3.070
5. C.S.V. Chirnogi Chirnogi 1.141 191 3.905
6. C.S.V. Olteniţa Olteniţa, Str. 1.130 187 299
Pescarilor nr. 29A
7. C.S.V. Lupşanu Lupşanu 1.125 244 3.828
8. C.S.V. Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu 112 104 430
9. C.S.V. Belciugatele Belciugatele 113 101 767
10. C.S.V. Budeşti Budeşti 115 171 1.428
11. C.S.V. Budeşti Crivăţ, comuna Budeşti 116 145 1.241
12. C.S.V. Chiselet Chiselet 118 200 1.236
13. C.S.V. Ciocăneşti Ciocăneşti 119 84 617
14. C.S.V. Curcani Curcani 1.110 228 2.341
15. C.S.V. Cuza Vodă Cuza Vodă 1.111 230 10.885
16. C.S.V. Dorobanţu Dorobanţu 1.112 170 2.986
17. C.S.V. Dragoş Vodă Dragoş Vodă 1.114 208 1.716
18. C.S.V. Gurbăneşti Gurbăneşti 1.116 160 1.663
19. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 1.117 241 3.845
20. C.S.V. Frăsinet Frăsinet 1.118 204 600
21. C.S.V. Fundeni Fundeni 1.120 107 1.827
22. C.S.V. Independenţa Independenţa 1.122 307 1.762
23. C.S.V. Lehliu-Sat Lehliu-Sat 1.124 105 1.133
24. C.S.V. Luica Luica 1.126 113 921
25. C.S.V. Mânăstirea Mânăstirea 1.127 253 1.241
26. C.S.V. Modelu Modelu 1.128 182 1.427
27. C.S.V. Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 1.129 98 352
28. C.S.V. Perişoru Perişoru 1.140 124 1.713
29. C.S.V. Radovanu Radovanu 1.131 276 1.981
30. C.S.V. Săruleşti Săruleşti 1.132 135 3.243
31. C.S.V. Sohatu Progresu, comuna Sohatu 1.133 140 1.939
32. C.S.V. Tămădău Tămădău 1.134 71 802
33. C.S.V. Ulmu Ulmu 1.135 117 580
34. C.S.V. Ulmeni Ulmeni 1.136 127 173
35. C.S.V. Vlad Ţepeş Vlad Ţepeş 1.137 99 4.808
36. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 1.138 106 755
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul CLUJ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Aghireşu Aghireşu 1.000 120 0
2. C.S.V. Aluniş Aluniş 1.001 113 0
3. C.S.V. Aiton Aiton 1.002 140 0
4. C.S.V. Apahida Apahida 1.003 91 0
5. C.S.V. Aşchileu Aşchileu 1.004 125 0
6. C.S.V. Baciu Baciu 1.005 91 0
7. C.S.V. Băişoara Băişoara 1.006 116 0
8. C.S.V. Bobâlna Bobâlna 1.007 181 0
1.008
9. C.S.V. Borşa Borşa 1.009 161 0
10. C.S.V. Buza Buza 1.010 130 0
11. C.S.V. Căianu Căianu 1.011 173 0
12. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 1.012 104 0
1.013
13. C.S.V. Călăţele Călăţele 1.014 175 0
14. C.S.V. Cămăraşu Cămăraşu 1.015 116 0
15. C.S.V. Căpuş Căpuşu Mare 1.016 91 0
16. C.S.V. Căşeiu Căşeiu 1.017 191 0
1.018
17. C.S.V. Cătina Cătina 1.077 146 0
18. C.S.V. Ceanu Mare Ceanu Mare 1.019 185 0
1.020
19. C.S.V. Chinteni Chinteni 1.079 96 0
20. C.S.V. Chiuieşti Chiuieşti 1.021 213 0
21. C.S.V. Ciucea Ciucea 1.023 214 0
22. C.S.V. Ciurila Ciurila 1.024 115 0
23. C.S.V. Câmpia Turzii Câmpia Turzii 1.025 81 0
1.026
24. C.S.V. Câţcău Câţcău 1.027 160 0
25. C.S.V. Cluj I Cluj-Napoca 1.028 115 0
26. C.S.V. Cluj III Cluj-Napoca 1.030 88 0
27. C.S.V. Corneşti Corneşti 1.031 163 0
28. C.S.V. Feleacu Feleacu 1.032 80 0
29. C.S.V. Fizesu Gherlii Fizesu Gherlii 1.033 100 0
30. C.S.V. Floreşti Floreşti 1.034 115 0
31. C.S.V. Frata Frata 1.035 121 0
32. C.S.V. Geaca Geaca 1.036 199 0
1.037
33. C.S.V. Gherla Gherla 1.038 188 0
1.039
34. C.S.V. Gilău Gilău 1.040 152 0
35. C.S.V. Gârbău Gârbău 1.041 191 0
36. C.S.V. Huedin Huedin 1.042 288 0
1.081
37. C.S.V. Iara Iara 1.043 140 0
38. C.S.V. Iclod Iclod 1.044 144 0
39. C.S.V. Izvoru Crişului Izvoru Crişului 1.045 86 0
40. C.S.V. Jucu Jucu 1.046 188 0
4t. C.S.V. Luna Luna 1.047 77 0
42. C.S.V. Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 1.048 190 0
43. C.S.V. Mănăstireni Mănăstireni 1.049 182 0
44. C.S.V. Mărgău Mărgău 1.050 127 0
45. C.S.V. Mărişel Mărişel 1.051 139 0
46. C.S.V. Mica Mica 1.052 162 0
47. C.S.V. Mihai Viteazu Mihai Viteazu 1.053 73 0
48. C.S.V. Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 1.054 150 0
49. C.S.V. Mociu Mociu 1.055 155 0
50. C.S.V. Pălatca Pălatca 1.056 127 0
51. C.S.V. Panticeu Panticeu 1.057 208 0
1.058
52. C.S.V. Petreştii de Jos Petreştii de Jos 1.059 90 0
53. C.S.V. Ploscoş Ploscoş 1.060 176 0
54. C.S.V. Răscruci Bonţiola 1.061 127 0
55. C.S.V. Recea-Cristur Recea-Cristur 1.064 172 0
56. C.S.V. Săvădisla Săvădisla 1.063 119 0
57. C.S.V. Sâncraiu Sâncraiu 1.062 176 0
1.082
58. C.S.V. Sânmărtin Sânmărtin 1.065 198 0
59. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 1.066 134 0
60. C.S.V. Suatu Suatu 1.067 178 0
1.068
61. C.S.V. Tritenii de Jos Tritenii de Jos 1.069 179 0
62. C.S.V. Turda I Turda 1.070 136 0
63. C.S.V. Tureni Tureni 1.071 107 0
1.072
64. C.S.V. Ţaga Ţaga 1.073 78 0
65. C.S.V. Unguraş Unguraş 1.074 113 0
66. C.S.V. Vad Vad 1.075 125 0
67. C.S.V. Vultureni Vultureni 1.076 129 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul CONSTANŢA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Adamclisi Adamclisi 104 331 2.581
2. C.S.V. Deleni Deleni 105/157 199 1.464
3. C.S.V. Albeşti Albeşti 106 152 2.896
4. C.S.V. Limanu Limanu 108 252 1.848
5. C.S.V. 23 August (Unirea) 23 August 110 110 935
6. C.S.V. Pecineaga Pecineaga 111 57 1.993
7. C.S.V. Băneasa Băneasa 112 135 1.206
8. C.S.V. Dobromir Dobromir 113 166 1.301
9. C.S.V. Chirnogeni Chirnogeni 117/158 198 2.407
10. C.S.V. Cogealac Cogealac 159/162 588 9.110
11. C.S.V. Cernavodă Cernavodă 119 113 463
12. C.S.V. Rasova Rasova 120 217 775
13. C.S.V. Aliman Aliman 121 234 1.206
14. C.S.V. Castelu Castelu 123 120 600
15. C.S.V. Cobadin Cobadin 124/156 341 1.489
16. C.S.V. Ciocârlia Ciocârlia 125 239 1.761
17. C.S.V. Târguşor Târguşor 126 270 4.930
18. C.S.V. Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 128 184 856
19. C.S.V. Crucea Crucea 129 191 5.809
20. C.S.V. Hârşova Hârşova 163 356 3.444
21. C.S.V. Ciobanu Ciobanu 131 173 327
22. C.S.V. Saraiu Saraiu 132 208 1.980
23. C.S.V. Gârliciu Gârliciu 164 195 450
24. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 133 60 20
25. C.S.V. Tortoman Tortoman 134 68 948
26. C.S.V. Negru Vodă Negru Vodă 135 97 252
27. C.S.V. Cerchezu Cerchezu 136 250 1.150
28. C.S.V. Independenţa Independenţa 166/137 378 1.338
29. C.S.V. Mihai Viteazu Mihai Viteazu 138 110 4.319
30. C.S.V. Dumbrăveni Dumbrăveni 139 60 190
31. C.S.V. Istria Istria 140 100 1.220
32. C.S.V. Pantelimon Pantelimon 144 195 4.708
33. C.S.V. Peştera Peştera 145 120 981
34. C.S.V. Năvodari Năvodari 146 216 584
35. Mihail Kogălniceanu Mihail Kogălniceanu 147 300 2.500
36. C.S.V. Corbu Corbu 151 90 2.390
37. C.S.V. Topraisar Topraisar 165 226 2.433
38. C.S.V. Mereni Mereni 152 50 150
39. C.S.V. Constanţa Constanţa 103 150 250
40. C.S.V. Cumpăna Cumpăna 154 328 1.180
41. C.S.V. Lumina Lumina 160 170 2.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul COVASNA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Bodoc Bodoc 001/2 193 467
2. C.S.V. Ghelinţa Ghelinţa 001/8 109 438
3. C.S.V. Reci Reci 001/14 167 11.349
4. C.S.V. Sânzieni Sânzleni 001/15 151 1.035
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul DÂMBOVIŢA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Băleni Băleni 10.003 128 2.440
2. C.S.V. Băleni Dobra 10.013 72 106
3. C.S.V. Bucşani Bucşani 10.002 140 974
4. C.S.V. Butimanu Butimanu 10.001 160 1.380
5. C.S.V. Cobia Cobia 10.011 144 552
6. C.S.V. Comişani Comişani 10.010 270 300
7. C.S.V. Conţeşti Conţeşti 10.053 69 1.062
8. C.S.V. Corbii Mari Corbii Mari 10.005 175 1.990
9. C.S.V. Cornăţelu Cornăţelu 10.008 63 866
10. C.S.V. Corneşti Corneşti 10.007 64 872
11. C.S.V. Crevedia Crevedia 10.009 240 130
12. C.S.V. Dărmăneşti Dărmăneşti 10.014 178 640
13. C.S.V. Dragodana Dragodana 10.012 200 926
14. C.S.V. Fieni Fieni 10.015 160 70
15. C.S.V. Finta Finta 10.016 130 230
16. C.S.V. Găeşti Găeşti 10.019 80 2.840
17. C.S.V. Gura Ocniţei Gura Ocniţei 10.018 133 3.634
18. C.S.V. Gura Şuţii Gura Şuţii 10.017 56 700
19. C.S.V. Hulubeşti Hulubeşti 10.020 168 4.722
20. C.S.V. Lunguleţu Lunguleţu 10.021 140 3.350
21. C.S.V. Lucieni Lucieni 10.022 50 1.150
22. C.S.V. Malu cu Flori Malu cu Flori 10.027 400 1.191
23. C.S.V. Măneşti Măneşti 10.024 170 0
24. C.S.V. Mătăsaru Mătăsaru 10.029 100 3.600
25. C.S.V. Mogoşani Mogoşani 10.023 96 1.418
26. C.S.V. Moreni Moreni 10.025, 10.026 162 676
27. C.S.V. Moroeni Moroeni 10.028 104 353
28. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 10.031 64 352
29. C.S.V. Poiana Poiana 10.033 72 816
30. C.S.V. Potlogi Potlogi 10.050 170 672
31. C.S.V. Produleşti Produleşti 10.032 125 3.094
32. C.S.V. Răcari Răcari 10.038 84 832
33. C.S.V. Răzvad Răzvad 10.037 53 894
34. C.S.V. Runcu Runcu 10.051 50 110
35. C.S.V. Titu Titu 10.041 400 188
36. C.S.V. Tărtăşeşti Tărtăşeşti 10.040 48 404
37. C.S.V. Ulieşti Ulieşti 10.042 70 2.260
38. C.S.V. Ulmi Ulmi 10.043 200 382
39. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 10.044 162 3.158
40. C.S.V. Vişina Vişina 10.045 126 2.798
41. C.S.V. Voineşti Voineşti 10.046 162 2.676
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul DOLJ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Amărăştii de Sus Amărăştii de Sus 1.006 444 630
1.1. C.S.V. Amărăştii de Jos Amărăştii de Jos 1.007 614 562
2. C.S.V. Apele Vii Apele Vii 1.008 64 0
3. C.S.V. Afumaţi Afumaţi 1.009 231 1.516
4. C.S.V. Argetoaia Argetoaia 1.010 287 2.147
5. C.S.V. Almăj Almăj 1.011 135 793
6. C.S.V. Băileşti Băileşti 1.012 283 3.034
7. C.S.V. Bechet Bechet 1.013 192 3.825
8. C.S.V. Bârca Bârca 1.014 283 1.317
9. C.S.V. Bistreţ Bistreţ 1.015 200 1.000
10. C.S.V. Brădeşti Brădeşti 1.016 206 1.188
11. C.S.V. Bratovoeşti Bratovoeşti 1.017 183 3.484
12. C.S.V. Brahova Brahova 1.018 250 556
13. C.S.V. Calopăr Calopăr 1.064 200 500
14. C.S.V. Celaru Celaru 1.019 106 0
15. C.S.V. Calafat I Calafat 1.020 203 1.594
16. C.S.V. Caraula Caraula 1.031 302 1.872
17. C.S.V. Calafat II Basarabi 1.021 155 314
18. C.S.V. Ciupercenii Noi Ciupercenii Noi 1.005 144 20
19. C.S.V. Cetate Cetate 1.022 209 2.098
20. C.S.V. Castranova Castranova 1.023 163 337
21. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 1.024 340 669
22. C.S.V. Dăbuleni Dăbuleni 1.025 259 707
23. C.S.V. Daneţi Daneţi 1.026 139 176
24. C.S.V. Dioşti Dioşti 1.028 238 2.486
25. C.S.V. Desa Desa 1.029 156 1.744
26. C.S.V. Filiaşi Filiaşi 1.030 176 2.024
27. C.S.V. Galicea Mare Galicea Mare 1.032 118 4.246
28. C.S.V. Goicea Goicea 1.033 278 2.044
29. C.S.V. Giurgiţa Giurgiţa 1.034 106 2.044
30. C.S.V. Gighera Gighera 1.035 174 3.252
31. C.S.V. Giubega Grubega 1.036 114 1.263
32. C.S.V. Greceşti Greceşti 1.037 389 1.183
33. C.S.V. Izvoare Izvoare 1.038 190 0
34. C.S.V. Leu Leu 1.039 454 1.241
35. C.S.V. Moţăţei Moţăţei 1.042 221 1.379
36. C.S.V. Mischii Mischii 1.043 190 0
37. C.S.V. Mârşani Mârşani 1.044 314 1.648
38. C.S.V. Podari Podari 1.046 97 894
39. C.S.V. Perişor Perişor 1.047 747 1.751
40. C.S.V. Pleniţa Pleniţa 1.048 146 954
41. C.S.V. Poiana Mare Poiana Mare 1.049 382 2.854
42. C.S.V. Piscu Vechi Piscu Vechi 1.050 202 1.078
43. C.S.V. Predeşti Predeşti 1.051 113 490
44. C.S.V. Rast Rast 1.052 300 0
45. C.S.V. Siliştea Crucii Siliştea Crucii 1.053 564 718
46. C.S.V. Sălcuţa Sălcuţa 1.054 126 4.854
47. C.S.V. Şegarcea Şegarcea 1.055 483 1.172
48. C.S.V. Şimnic Şimnicu de Sus 1.056 208 975
49. C.S.V. Seaca de Câmp Seaca de Câmp 1.075 160 255
50. C.S.V. Seaca de Pădure Seaca de Pădure 1.058 30 213
51. C.S.V. Teslui Teslui 1.059 255 1.499
52. C.S.V. Ţuglui Ţuglui 1.060 170 1.160
53. C.S.V. Vela Vela 1.061 200 400
54. C.S.V. Vârvor Vârvor 1.062 160 4.805
55. C.S.V. Valea Stanciului Valea Stanciului 1.063 460 2.470
56. C.S.V. Craiova Craiova 1.065 98 819
57. C.S.V. Melineşti Melineşti 1.041 179 4.082
58. C.S.V. Craiova - Unirii Craiova 300 700
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul GALAŢI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Bălăbăneşti Bălăbăneşti 1.005 244 4.792
2. C.S.V. Bereşti Bereşti 1.025 60 380
3. C.S.V. Braniştea Braniştea 1.011 144 2.293
4. C.S.V. Bălăşeşti Bălăşeşti 1.000 244 612
5. C.S.V. Barcea Barcea 1.000 86 628
6. C.S.V. Cuca Cuca 1.008 244 1.114
7. C.S.V. Cudalbi Cudalbi 1.035 244 2.062
8. C.S.V. Cavadineşti Cavadineşti 1.007 244 15.173
9. C.S.V. Certeşti Certeşti 1.005 244 3.614
10. C.S.V. Frumuşiţa Frumuşiţa 1.012 77 1.396
11. C.S.V. Folteşti Folteşti 1.004 344 12.533
12. C.S.V. Griviţa Griviţa 1.000 255 1.020
13. C.S.V. Ghidigeni Ghidigeni 1.000 62 2.307
14. C.S.V. Galaţi 1 Galaţi 1.004 90 665
15. C.S.V. Independenţa Independenţa 1.001 143 814
16. C.S.V. Lieşti Lieşti 1.021 144 504
17. C.S.V. Măstăcani Măstăcani 1.001 144 1.412
18. C.S.V. Nămoloasa Nămoloasa 1.006 244 862
19. C.S.V. Oancea Oancea 1.001 60 380
20. C.S.V. Pechea Pechea 1.010 244 1.205
21. C.S.V. Slobozia Conachi Slobozia Conachi 1.008 244 4.876
22. C.S.V. Suceveni Suceveni 1.002 174 1.795
23. C.S.V. Târgu Bujor Târgu Bujor 1.001 244 1.977
24. C.S.V. Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu 1.004 244 1.512
25. C.S.V. Ţepu Ţepu 1.017 144 1.022
26. C.S.V. Vânători Vânători 1.001 79 1.542
27. C.S.V. Corni Corni 1.001 257 2.306
28. C.S.V. Cosmeşti Cosmeşti 1.001 315 202
29. C.S.V. Fârţăneşti Fârţăneşti 1.001 64 712
30. C.S.V. Fundeni Fundeni 1.001 30 24
31. C.S.V. Piscu Piscu 1.001 60 356
32. C.S.V. Slivna Slivna 1.001 105 530
33. C.S.V. Scânteieşti Scânteieşti 1.015 55 192
34. C.S.V. Umbrăreşti Umbrăreşti 1.001 251 330
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul GIURGIU
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Adunaţii-Copăceni Adunaţii-Copăceni 1.038 188 0
2. C.S.V. Băneasa Băneasa 1.031 166 2.594
3. C.S.V. Bolintin-Vale Bolintin-Vale 1.003, 1.004 185 1.676
2.001
4. C.S.V. Bolintin-Deal Bolintin-Deal 1.043 257 1.543
5. C.S.V. Bucşani Bucşani 1.026, 1.027 213 2.700
6. C.S.V. Buturugeni Buturugeni 1.005 193 977
7. C.S.V. Călugăreni CăIugăreni 1.015, 2.018 1.340 5.244
8. C.S.V. Clejani Clejani 1.036, 2.035 108 342
9. C.S.V. Comana Comana 1.020, 2.022 334,9 0
10. C.S.V. Crevedia Crevedia 1.021 77,5 232
11. C.S.V. Daia Daia 1.025 135 0
12. C.S.V. Frăteşti Frăteşti 1.006 864 1.501
13. C.S.V. Giurgiu Giurgiu 1.001 138,5 0
14. C.S.V. Floreşti-Stoeneşti Floreşti-Stoeneşti 1.032 81 490
15. C.S.V. Gogoşari Gogoşari 1.040, 1.041 231 4.321
16. C.S.V. Gradinari Gradinari 1.009, 2.006 111 1.341
17. C.S.V. Hotarele Hotarele 1.013 180 1.360
18. C.S.V. Iepureşti Iepureşti 1.029 273 2.200
19. C.S.V. Joiţa Joiţa 1.010 124 5.000
20. C.S.V. Mârşa Mârşa 1.037 850 1.000
21. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 1.022 108 1.000
22. C.S.V. Răsuceni Răsuceni 1.034 150 1.312
23. C.S.V. Roata Roata 1.023 59,4 754,6
25. C.S.V. Singureni Singureni 1.018 60 0
26. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 1.019 108 0
28. C.S.V. Toporu Toporu 1.024 475 825
29. C.S.V. Ulmi Ulmi 1.036 117 1.003
31. C.S.V. Vedea Vedea 1.043 85 810
32. C.S.V. Ghimpaţi Ghimpaţi 1.011, 1.012 211 2.289
33. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 2.004, 1.008 180 1.936
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul GORJ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Albeni Albeni 100.103 250 0
2. C.S.V. Alimpeşti Alimpeşti 100.126 250 0
3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 103.501 250 0
4. C.S.V. Baia de Fier Baia de Fier 100.207 250 0
5. C.S.V. Bălăneşti Bălăneşti 100.250 250 250
6. C.S.V. Băleşti Băleşti 100.287 250 200
7. C.S.V. Bengeşti Bengeşti 100.354 250 150
8. C.S.V. Berleşti Berleşti 100.362 250 0
9. C.S.V. Bâlteni Bâlteni 100.391 250 750
10. C.S.V. Bolboşi Bolboşi 100.338 250 0
11. C.S.V. Borăscu Borăscu 100.464 250 0
12. C.S.V. Bumbeşti-Jiu Bumbeşti-Jiu 100.489 250 0
13. C.S.V. Bumbeşti-Piţic Bumbeşti-Piţic 100.543 250 500
14. C.S.V. Bustuchin Bustuchin 100.524 250 0
15. C.S.V. Cătune Cătune 100.568 200 0
16. C.S.V. Ciuperceni Ciuperceni 100.597 40 0
17. C.S.V. Câlnic Câlnic 100.627 40 0
18. C.S.V. Cruşeţ Cruşeţ 100.664 200 0
19. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 100.701 100 0
20. C.S.V. Drăguţeşti Drăguţeşti 100.759 250 0
21. C.S.V. Godineşti Godineşti 100.817 250 0
22. C.S.V. Leleşti Leleşti 100.892 250 0
23. C.S.V. Licurici Licurici 100.919 250 0
24. C.S.V. Mătăsari Mătăsari 100.949 250 0
25. C.S.V. Motru Motru 100.976 200 0
26. C.S.V. Negomir Negomir 101.035 250 0
27. C.S.V. Novaci Novaci 101.038 250 630
28. C.S.V. Padeş Padeş 3.520 120 0
29. C.S.V. Peştişani Peştişani 101.084 250 4.900
30. C.S.V. Polovragi Polovragi 101.137 250 500
31. C.S.V. Prigoria Prigoria 101.180 200 0
32. C.S.V. Săcelu Săcelu 101.237 250 0
33. C.S.V. Săuleşti Săuleşti 101.291 250 700
34. C.S.V. Scoarţa Scoarţa 101.295 250 0
35. C.S.V. Schela Schela 103.502 100 0
36. C.S.V. Slivileşti Slivileşti 101.335 250 1.700
37. C.S.V. Stoina Stoina 101.407 250 900
38. C.S.V. Teleşti Teleşti 101.421 250 0
39. C.S.V. Tismana Tismana 103.504 250 0
40. C.S.V. Târgu Cărbuneşti Târgu Cărbuneşti 101.519 250 200
41. C.S.V. Târgu Jiu I Târgu Jiu 103.503 250 0
42. C.S.V. Târgu Jiu II Târgu Jiu 101.561 250 0
43. C.S.V. Turceni Turceni 101.649 250 0
44. C.S.V. Turburea Turburea 101.656 72 0
45. C.S.V. Ţânţăreni Ţânţăreni 101.703 250 1.224
46. C.S.V. Urdari Urdari 101.731 250 1.600
47. C.S.V. Văgiuleşti Văgiuleşti 101.737 120 0
48. C.S.V. Plopşoru Plopşoru 101.034 52 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul HARGHITA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Armăşeni Armăşeni 1.035-2 116 291
2. C.S.V. Atid Atid 1.027-2 203 4.526
3. C.S.V. Bilbor Bilbor 1.024-2 113 274
4. C.S.V. Cârţa Cârţa 1.005-2 203 4.894
5. C.S.V. Ciuc-Sângeorgiu Ciuc-Sângeorgiu 1.036-2 347 771
6. C.S.V. Ciumani Ciumani 1.015-2 189 2.522
7. C.S.V. Cobăteşti Cobăteşti 1.026-2 286 2.042
8. C.S.V. Corund Corund 1.024/A-2 179 1.612
9. C.S.V. Cristuru Secuiesc Cristuru Secuiesc 1.000-2 316 2.122
10. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 1.004-2 157 5.515
11. C.S.V. Dealu Dealu 1.013-2 192 1.066
12. C.S.V. Dârjiu Dârjiu 1.041-2 171 3.084
13. C.S.V. Ditrău Ditrău 1.001-2 137 2.248
14. C.S.V. Frumoasa Frumoasa 1.016-2 115 393
15. C.S.V. Gheorgheni Gheorgheni 1.010-2 398 1.004
16. C.S.V. Joseni Joseni 1.003-2 145 2.950
17. C.S.V. Lăzarea Lăzarea 1.002-2 247 426
18. C.S.V. Lueta Lueta 1.028-2 258 0
19. C.S.V. Lunca de Jos Lunca de Jos 1.022-2 235 441
20. C.S.V. Lunca de Sus Lunca de Sus 1.021-2 100 610
21. C.S.V. Lupeni Lupeni 1.009-2 188 1.814
22. C.S.V. Mărtiniş Mărtiniş 1.042-2 170 1.301
23. C.S.V. Mereşti Mereşti 1.030-2 82 136
24. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 1.048-2 164 2.549
25. C.S.V. Mugeni Mugeni 1.047-2 104 485
26. C.S.V. Ocland Ocland 1.046-2 76 1.127
27. C.S.V. Odorheiu Secuiesc Odorheiu Secuiesc 1.014-2 40 0
28. C.S.V. Plăieşii de Jos Plăieşii de Jos 1.032-2 190 3.060
29. C.S.V. Porumbenii Mari Porumbenii Mari 1.051-2 82 192
30. C.S.V. Praid Praid 1.008-2 213 1.086
31. C.S.V. Remetea Remetea 1.044-2 285 1.378
32. C.S.V. Săcel Săcel 1.020-2 218 2.614
33. C.S.V. Sărmaş Sărmaş 1.017-2 194 612
34. C.S.V. Siculeni Siculeni 1.050-2 20 0
35. C.S.V. Simoneşti Simoneşti 1.025-2 252 1.798
36. C.S.V. Sândominic Sândominic 1.006-2 132 1.898
37. C.S.V. Sânmartin Sânmartin 1.034-2 216 1.046
38. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 1.029-2 79 221
39. C.S.V. Sânsimion Sânsimion 1.031-2 250 500
40. C.S.V. Subcetate Subcetate 1.023-2 84 152
41. C.S.V. Suseni Suseni 1.007-2 48 3.904
42. C.S.V. Topliţa (Mureş) Topliţa 1.045-2 390 1.648
43. C.S.V. Tulgheş Tulgheş 1.018-2 183 925
44. C.S.V. Tuşnad Tuşnad 1.033-2 122 1.208
45. C.S.V. Ulieş Ulieş 1.038-2 140 2.005
46. C.S.V. Vlăhiţa Vlăhiţa 1.011-2 233 1.571
47. C.S.V. Voşlobeni Voşlobeni 1.019-2 145 710
48. C.S.V. Zetea Zetea 1.012-2 140 672
49. C.S.V. Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc 1.040-2 77 0
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul HUNEDOARA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Baia de Criş Baia de Criş 1.001 204 2.198
2. C.S.V. Crişcior Crişcior 1.051 213 1.200
3. C.S.V. Luncoiu de Jos Luncoiu de Jos 1.003 60 1.380
4. C.S.V. Ribiţa Ribiţa 1.048 198,45 524,56
5. C.S.V. Vaţa de Jos Vaţa de Jos 1.004 304 991
6. C.S.V. Tomeşti Tomeşti 1.006 133,9 320
7. C.S.V. Cristur Cristur 1.008 234 950
8. C.S.V. Brănişca Brănişca 1.009 250 1.812
9. C.S.V. Hărău Hărău 1.011 135 600
10. C.S.V. Certeju Certeju de Sus 1.050 79 464
11. C.S.V. Veţel Veţel 1.012 100 255
12. C.S.V. Simeria Simeria 1.013 261 1.163
13. C.S.V. Ilia Ilia 1.014 308 3.484
14. C.S.V. Dobra Dobra 1.015 231 1.326
15. C.S.V. Gurasada Gurasada 1.016 295,3 447
16. C.S.V. Lăpugiu Lăpugiu 1.018 260 1.938
17. C.S.V. Zam Zam 1.020 139 843
18. C.S.V. Haţeg Haţeg 1.021 354,1 3.406,9
19. C.S.V. Baru Mare Baru Mare 1.023 216 938
20. C.S.V. Pui Pui 1.025 253 1.766
21. C.S.V. Toteşti Toteşti 1.027 266,6 1.104,4
22. C.S.V. Râu de Mori Râu de Mori 1.099 233,7 970,8
23. C.S.V. Densuş Densuş 1.030 310 1.341
24. C.S.V. Sarmizegetusa Sarmizegetusa 1.031 352 1.223
25. C.S.V. Unirea Unirea 1.032 120,8 909
26. C.S.V. Călan Călan 1.033 238,5 1.023
27. C.S.V. Boşorod Boşorod 1.049 154 401
28. C.S.V. Bretea Română Bretea Română 1.036 336 907,5
29. C.S.V. Pestişu Mic Pestişu Mic 1.037 68,9 380
30. C.S.V. Orăştie Orăştie 1.038 292 922
31. C.S.V. Beriu Beriu 1.039 314 318
32. C.S.V. Mărtineşti Mărtineşti 1.040 264 1.536
33. C.S.V. Orăştioara Orăştioara 1.041 111 627
34. C.S.V. Turdaş Turdaş 1.043 350 406
35. C.S.V. Geoagiu Geoagiu 1.045 239 1.621
36. C.S.V. Romos Romos 1.046 171 852,6
37. C.S.V. Petroşani Petroşani 1.047 384 0
38. C.S.V. Bretea Streiului Bretea Streiului 1.036 320 3.920
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul IALOMIŢA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Albeşti Albeşti 101.901 86 1.843
2. C.S.V. Armăşeşti Armăşeşti 105.558 65 1.470
3. C.S.V. Axintele Axintele 118.767 92 4.152
4. C.S.V. Borduşani Borduşani 115.803 156 2.556
5. C.S.V. Căzăneşti Căzăneşti 104.601 102 1.435
6. C.S.V. Ciochina Ciochina 105.803 115 1.075
7. C.S.V. Cocora Cocora 116.772 69 869
8. C.S.V. Coşereni Coşereni 103.446 108 889
9. C.S.V. Drăgoeşti Drăgoeşti 115.617 80 980
10. C.S.V. Făcăeni Făcăeni 105.771 136 2.636
11. C.S.V. Feteşti Feteşti 119.070 70 2.045
12. C.S.V. Fierbinţi Fierbinţi 119.418 26 376
13. C.S.V. Gârbovi Gârbovi 104.338 98 548
14. C.S.V. Grindu Grindu 104.187 81 681
15. C.S.V. Griviţa Griviţa 102.573 164 5.898
16. C.S.V. Gura Ialomiţei Gura Ialomiţei 107.496 95 2.461
17. C.S.V. Jilavele Jilavele 117.762 228 5.102
18. C.S.V. Manasia Manasia 103.218 73 5.201
19. C.S.V. Miloşeşti Miloşeşti 101.292 58 450
20. C.S.V. Moviliţa Moviliţa 103.806 50 950
21. C.S.V. Perieţi Misleanul 100.725 84 2.584
22. C.S.V. Reviga Reviga 117.360 104 754
23. C.S.V. Sălcioara Sălcioara 105.204 201 1.001
24. C.S.V. Săveni Săveni 107.665 102 2.095
25. C.S.V. Scânteia Scânteia 106.215 214 1.450
26. C.S.V. Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe 104.928 104 840
27. C.S.V. Sudiţi Sudiţi 107.295 85 1.200
28. C.S.V. Sineşti Sineşti 120.075 57 925
29. C.S.V. Slobozia Slobozia 100.497 57 450
30. C.S.V. Ţăndărei Ţăndărei 105.945 105 1.500
31. C.S.V. Urziceni Urziceni 102.858 136 3.667
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul IAŞI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Andrieşeni Andrieşeni 1.640.099 100 3.320
2. C.S.V. Bivolari Bivolari 1.640.102 132 20.082
3. C.S.V. Bosia Bosia 1.640.103 280 480
4. C.S.V. Bârnova Bârnova 1.640.101 280 2.646
5. C.S.V. Butea Butea 1.640.100 152 1.452
6. C.S.V. Ciorteşti Ciorteşti 1.640.106 140 4.660
7. C.S.V. Ciurea Ciurea 1.640.104 210 2.790
8. C.S.V. Comarna Comarna 1.640.105 148 2.412
9. C.S.V. Costuleni Costuleni 1.640.110 148 2.071
10. C.S.V. Cotnari Cotnari 164.019 140 3.392
11. C.S.V. Cozmeşti Cozmeşti 164.018 152 922
12. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 164.017 200 3.850
13. C.S.V. Dagâţa Dagâţa 1.640.111 108 3.318
14. C.S.V. Erbiceni Erbiceni 1.640.112 152 3.400
15. C.S.V. Focuri Focuri 1.640.113 2r6 772
16. C.S.V. Golăieşti Golăieşti 1.640.114 80 0
17. C.S.V. Gorban Gorban 1.640.115 181 2.760
18. C.S.V. Grajduri Grajduri 1.640.116 80 2.120
19. C.S.V. Gropniţa Gropniţa 1.640.117 208 4.676
20. C.S.V. Horleşti Horleşti 1.640.118 60 796
21. C.S.V. Ipatele Ipatele 1.640.120 135 2.604
22. C.S.V. Lespezi Lespezi 1.640.121 209 8.152
23. C.S.V. Luncani Luncani 1.640.122 222 4.126
24. C.S.V. Mădârjac Mădârjac 1.640.123 80 0
25. C.S.V. Mirceşti Mirceşti 1.640.124 156 550
26. C.S.V. Miroslăveşti Miroslăveşti 1.640.125 112 525
27. C.S.V. Mogoşeşti-Siret Mogoşeşti-Siret 1.640.126 144 1.590
28. C.S.V. Movileni Movileni 1.640.127 144 1.790
29. C.S.V. Oţeleni Oţeleni 1.640.128 84 416
30. C.S.V. Plugari Plugari 1.640.129 149 3.302
31. C.S.V. Podu Iloaiei Podu Iloaiei 1.640.131 192 783
32. C.S.V. Popeşti Popeşti 1.640.130 149 2.672
33. C.S.V. Probota Probota 1.640.132 150 1.790
34. C.S.V. Paşcani Paşcani 1.640.133 255 3.905
35. C.S.V. Rediu Rediu 1.640.137 180 2.320
36. C.S.V. Răducăneni Răducăneni 1.640.135 153 4.356
37. C.S.V. Româneşti Româneşti 1.640.136 90 920
38. C.S.V. Ruginoasa Ruginoasa 1.640.134 144 1.306
39. C.S.V. Schitu Duca Schitu Duca 1.640.138 225 1.260
40. C.S.V. Scânteia Scânteia 1.640.139 214 1.656
41. C.S.V. Strunga Strunga 1.641.040 144 2.290
42. C.S.V. Şcheia Şcheia 164.041 160 1.990
43. C.S.V. Şipote Şipote 1.640.142 223 2.895
44. C.S.V. Todireşti Todireşti 1.640.143 160 1.010
45. C.S.V. Trifeşti Trifeşti 1.640.144 146 834
46. C.S.V. Ţibana Ţibana 1.640.145 151 2.542
47. C.S.V. Ţibăneşti Ţibăneşti 1.640.146 144 657
48. C.S.V. Victoria Victoria 1.640.148 151 1.624
49. C.S.V. Vânători Paşcani Vânători 1.640.149 163 2.576
50. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 1.640.150 192 6.150
51. C.S.V. Târgu Frumos Târgu Frumos 1.640.147 182 1.780
52. C.S.V. Iaşi Iaşi 1.640.151 225 575
53. C.S.V. Hârlău Hârlău 1.640.119 410 10.860
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul MARAMUREŞ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Ardusat Ardusat nr. 110 10.013 180 160
2. C.S.V. Ariniş Ariniş nr. 38 10.014 135 180
3. C.S.V. Asuaju de Sus Asuaju de Sus nr. 230 10.015 60 70
4. C.S.V. Baia Mare Baia Mare, str. 10.016 150 90
Crişan nr. 20
5. C.S.V. Baia Sprie Baia Sprie, Str. Prisei 10.017 64 256
nr. 129
6. C.S.V. Băiţa de sub Codru Băiţa de sub Godru nr. 29 10.018 135 260
7. C.S.V. Bicaz Bicaz nr. 130 10.020 67 68
8. C.S.V. Băseşti Băseşti nr. 35 10.019 78 67
9. C.S.V. Bistra Bistra nr. 280 10.021 72 63
10. C.S.V. Bârsana Bârsana nr. 17 10.022 92 228
11. C.S.V. Bocicoiu Mare Bocicoiu Mare nr. 30 10.023 128 212
12. C.S.V. Borşa Borşa nr. 285 10.024 130 55
13. C.S.V. Bogdan Vodă Bogdan Vodă nr. 12 10.025 144 160
14. C.S.V. Boiu Mare Boiu Mare nr. 304 10.026 142 48
15. C.S.V. Botiza Botiza nr. 19 10.027 63 87
16. C.S.V. Călineşti Călineşti nr. 243 10.028 49 136
17. C.S.V. Câmpulung la Tisa Câmpulung la Tisa nr. 13 10.029 144 276
18. C.S.V. Cicârlău Cicârlău nr. 87 10.030 78 52
19. C.S.V. Cerneşti Cerneşti nr. 24 10.031 126 214
20. C.S.V. Copalnic-Mănăştur Copalnlc-Mănăştur nr. 26 10.032 141 199
21. C.S.V. Coroieni Coroieni nr. 379 10.033 75 65
22. C.S.V. Cupşeni Cupşeni nr. 132 10.034 127 123
23. C.S.V. Dumbrăviţa Dumbrăviţa nr. 136 10.035 125 175
24. C.S.V. Dumbrava Târgu Lăpuş nr. 89 10.036 72 68
25. C.S.V. Dragomireşti Dragomireşti nr. 14 10.037 145 175
26. C.S.V. Fărcaşa Fărcaşa nr. 209 10.038 72 128
27. C.S.V. Giuleşti Giuleşti nr. 325 10.040 140 190
28. C.S.V. Groşi Groşi nr. 729 10.041 106 64
29. C.S.V. Lăpuş Lăpuş nr. 37 10.042 128 112
30. C.S.V. Leordina Leordina nr. 272 10.043 62 238
31. C.S.V. Hideaga Hideaga nr. 201 10.044 52 34g
32. C.S.V. Mireşu Mare Mireşu Mare nr. 29 10.045 131 69
33. C.S.V. Moisei Moisei nr. 723 10.046 58 182
34. C.S.V. Oarţa de Jos Oarţa de Jos nr. 16 10.047 144 66
35. C.S.V. Ocna Şugatag Şugatag nr. 33 10.048 144 226
36. C.S.V. Petrova Petrova nr. 136 10.049 127 153
37. C.S.V. Poienile Poienile de sub Munte 10.050 75 95
de sub Munte nr. 179
38. C.S.V. Recea Recea nr. 5 10.051 162 45
39. C.S.V. Remetea Chioarului Remetea Chioarului nr. 117 10.052 66 134
40. C.S.V. Sighetu Marmaţiei Sighetu Marmaţiei 10.074 222 178
10.062
41. C.S.V. Rogoz Rogoz nr. 34 10.053 153 107
42. C.S.V. Rozavlea Rozavlea nr. 51 10.055 128 52
43. C.S.V. Săcălăşeni Săcălăşeni nr. 39 10.056 71 150
44. C.S.V. Sălsig Sălsig nr. 11 10.057 60 160
45. C.S.V. Săpânţa Săpânţa nr. 141 10.058 131 239
46. C.S.V. Săcel Săcel nr. 155 10.059 125 105
47. C.S.V. Siliştea de Sus Siliştea de Sus nr. 145 10.060 166 0
48. C.S.V. Seini Seini nr. 40 10.061 161 119
49. C.S.V. Şişeşti Şişeşti nr. 167 10.063 95 105
50. C.S.V. Şomcuta Mare Şomcuta Mare nr. 41 10.064 310 100
51. C.S.V. Suciu de Sus Suciu de Sus nr. 178 10.065 87 93
52. C.S.V. Strâmtura Strâmtura nr. 163 10.066 90 50
53. C.S.V. Tăuţii-Măgherăuş Tăuţii-Măgherăuş nr. 85 10.067 135 85
54. C.S.V. Târgu Lăpuş Târgu Lăpuş nr. 166 10.068 155 145
55. C.S.V. Ulmeni Ulmeni nr. 231 10.069 162 158
56. C.S.V. Valea Chioarului Valea Chioarului nr. 68 10.070 92 140
57. C.S.V. Vima Mică Vima Mică nr. 78 10.071 153 107
58. C.S.V. Vişeu de Jos Vişeu de Jos nr. 95 10.072 100 80
59. C.S.V. Vişeu de Sus Vişeu de Sus nr. 101 10.073 150 200
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul MEHEDINŢI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Burila Mare Burila Mare 1.036 150 2.094
2. C.S.V. Baia de Aramă Baia de Aramă 1.002 216 968
3. C.S.V. Broşteni Broşteni 1.007 60 440
4. C.S.V. Bala Crainici 1.004 60 940
5. C.S.V. Balta Balta 1.005 103 0
6. C.S.V. Bâcleş Bâcleş 1.006 120 4.880
7. C.S.V. Butoieşti Butoieşti 1.009 136 764
8. C.S.V. Bălăciţa Bălăciţa 1.010 102 982
9. C.S.V. Bâlvăneşti Bâlvăneşti 1.042 180 0
10. C.S.V. Cireşu Cireşu 1.041 99 1.581
11. C.S.V. Cujmir Cujmir 1.038 140 440
12. C.S.V. Gârla Mare Gârla Mare 1.018 80 120
13. C.S.V. Căzăneşti Căzăneşti 1.037 153 3.783
14. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 1.012 95 12.905
15. C.S.V. Devesel Devesel 1.013 110 527
16. C.S.V. Floreşti Floreşti 1.014 40 110
17. C.S.V. Gruia Gruia 1.016 120 1.980
18. C.S.V. Greci Greci 1.017 60 940
19. C.S.V. Gogoşu Gogoşu 1.015 100 375
20. C.S.V. Hinova Hinova 1.040 27 873
21. C.S.V. Balta Isverna 1.043 98 0
22. C.S.V. Jiana Jiana 1.020 85 35
23. C.S.V. Malovăţ Malovăţ 1.021 40 120
24. C.S.V. Obârşia de Câmp Obârşia de Câmp 1.023 60 240
25. C.S.V. Oprişor Oprişor 1.024 199 1.682
26. C.S.V. Poroiana Mare Poroiana Mare 1.025 121 659
27. C.S.V. Pătulele Pătulele 1.026 110 890
28. C.S.V. Punghina Punghina 1.027 230 0
29. C.S.V. Rogova Rogova 1.029 228 272
30. C.S.V. Salcia Salcia 1.032 150 18
31. C.S.V. Schela Cladovei Drobeta-Turnu Severin 1.031 165 0
32. C.S.V. Strehaia Strehaia 1.033 104 896
33. C.S.V. Şovarna Şovarna 1.030 80 0
34. C.S.V. Vlădaia Vlădaia 1.039 98 0
35. C.S.V. Orşova Orşova 1.022 1817 320
36. C.S.V. Vânju Mare Vânju Mare 1.035 240 660
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul MUREŞ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Acăţari Acăţari, Str. 1.511.001 337 1.196
Principală nr. 98
2. C.S.V. Apold Apold nr. 5 1.511.005 156 2.345
3. C.S.V. Bahnea Bahnea, str. 6 Martie 1.511.007 488 5.744
4. C.S.V. Băgaciu Băgaciu nr. 106 1.511.010 185 1.832
5. C.S.V. Bălăuşeri Bălăuşeri, Str. Principală 1.511.012 255 2.902
nr. 10
6. C.S.V. Bichiş Bichiş, Str. Principală 1.511.014 217 1.283
nr. 132
7. C.S.V. Bogata Bogata 1.511.015 356 8.589
8. C.S.V. Brâncoveneşti Brâncoveneşti, Str. Gării 1.511.016 171 1.627
nr. 55
9. C.S.V. Cheţani Cheţani, Str. Principală 1.511.019 403 1.066
nr. 135
10. C.S.V. Chiheru de Jos Chiheru de Jos 1.511.020 97 1.170
11. C.S V. Coroisânmărtin Coroisânmărtin, 1.511.021 140 1.160
Str. Principală nr. 266
12. C.S.V. Eremitu Eremitu, str. Agyacos 1.511.030 340 1.099
nr. 215
13. C.S.V. Dumbrăvioara Ernei, Str. Principală 1.511.031 437 1.894
nr. 282
14. C.S.V. Fărăgău Fărăgău, Str. Principală 1.511.032 206 4.094
nr. 31/A
15. C.S.V. Fântânele Fântânele, Str. Principală 1.511.033 315 1.838
nr. 12
16. C.S.V. Găleşti Găleşti 1.511.034 113 997
17. C.S.V. Găneşti Găneşti, Str. Mare 1.511.035 174 998
nr. 1.039
18. C.S.V. Ghindari Ghindari nr. 36 1.511.037 160 965
19. C.S.V. Glodeni Glodeni, Str. Principală 1.511.038 267 1.733
nr. 598
20. C.S.V. Gorneşti Gorneşti, Str. Principală 1.511.039 324 1.546
nr. 418
21. C.S.V. Gurghiu Gurghiu, str. Crişan nr. 27 1.511.041 440 960
22. C.S.V. Hodac Hodac 1.511.042 200 4.993
23. C.S.V. Iclănzel Iclănzel 1.511.044 255 0
24. C.S.V. Livezeni Livezeni 1.511.046 132 1.114
25. C.S.V. Lunca Lunca 1.511.047 92 0
26. C.S.V. Lunca Bradului Lunca Bradului 1.511.048 177 863
27. C.S.V. Măgherani Măgherani 1.511.049 334 4.202
28. C.S.V. Miercurea Nirajului Miercurea Nirajului 1.511.051 298 2.202
29. C.S.V. Nadeş Nadeş 1.511.053 280 771
30. C.S.V. Neaua Neaua 1.511.054 100 0
31. C.S.V. Ogra Ogra 1.511.055 189 2.881
32. C.S.V. Papiu Ilarian Papiu Ilarian 1.511.056 29 0
33. C.S.V. Pănet Pănet 1.511.057 82 0
34. C.S.V. Păsăreni Păsăreni 1.511.058 124 651
35. C.S.V. Pogăceaua Pogăceaua, Str. Principală 1.511.060 190 1.810
nr. 13
36. C.S.V. Râciu Râciu, Str. Principală 1.511.061 146 554
nr. 10
37. C.S.V. Saschiz Saschiz nr. 448 1.511.063 84 1.266
38. C.S.V. Sărmaşu Sărmaşu, Str. Republicii 1.511.064 186 7.359
nr. 133
39. C.S.V. Sângeorgiu Sângeorgiu de Pădure, 1.511.067 216 2.604
de Pădure Str. Morii nr. 5
40. C.S.V. Sânger Sânger 1.511.068 202 1.178
41. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 1.511.069 212 1.408
42. C.S.V. Sânpetru Sânpetru de Câmpie, 1.511.070 187 2.853
de Câmpie Str. Principală nr. 325
43. C.S.V. Suplac Suplac, str. Idrifaia 1.511.072 112 120
nr. 114
44. C.S.V. Şăulia Şăulia, str. Buturoi 1.511.074 137 2.423
nr. 531
45. C.S.V. Ungheni Ungheni nr. 68 1.511.076 150 0
46. C.S.V. Valea Largă Valea Largă 1.511.077 131 1.319
47. C.S.V. Vătava Vătava nr. 219 1.511.078 372 1.328
48. C.S.V. Vărgata Vărgata nr. 151 1.511.079 200 4.800
49. C.S.V. Viişoara Viişoara 1.511.080 136 0
50. C.S.V. Vânători Vânători 1.511.081 159 654
51. C.S.V. Voivodeni Voivodeni 1.511.082 220 939
52. C.S.V. Zău de Câmpie Zău de Câmpie 1.511.083 331 2.709
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul NEAMŢ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Piatra-Neamţ Piatra-Neamţ 1.004 270 730
2. C.S.V. Bârgăuani Bălăneşti, comuna Bârgăuani 1.002 72 928
3. C.S.V. Gârcina Gârcina 1.005 117 169
4. C.S.V. Viişoara Viişoara 1.006 100 900
5. C.S.V. Dragomireşti Vad, comuna Dragomireşti 1.008 100 1.400
6. C.S.V. Podoleni Podoleni 1.026,
1.046,
1.047, 340 3.510
1.066,
1.067
7. C.S.V. Bodeşti Bodeşti 1.027,
1.048, 233 2.232
1.069
8. C.S.V. Girov Girov 1.029, 227 1.573
1.041
9. C.S.V. Roznov Roznov 1.039 144 656
10. C.S.V. Borleşti Borleşti 1.050 156 644
11. C.S.V. Dumbrava Roşie Dumbrava Roşie 1.051 197 75
12. C.S.V. Roman Roman 1.016 135 2.276
13. C.S.V. Bira Bira 1.003, 209 1.991
1.054
14. C.S.V. Bahna Bahna 1.010, 84 916
1.077
15. C.S.V. Ion Creangă Ion Creangă 1.011 149 1.351
16. C.S.V. Icuşeşti Icuşeşti 1.011, 170 952
1.070
17. C.S.V. Gherăeşti Gherăeşti 1.013, 181 1.038
1.071
18. C.S.V. Tămăşeni Tămăşeni 1.014, 201 1.599
1.052
19. C.S.V. Făurei Făurei 1.015, 224 1.099
1.055
20. C.S.V. Oniceni Oniceni 1.018, 210 1.940
1.019
21. C.S.V. Români Români 1.020, 208 1.601
1.056
22. C.S.V. Dulceşti Dulceşti 1.021 85 965
23. C.S.V. Secuieni Secuieni 1.022 167 2.733
24. C.S.V. Stăniţa Stăniţa 1.023, 204 762
1.024
25. C.S.V. Trifeşti Trifeşti 1.042, 185 798
1.068
26. C.S.V. Târgu-Neamţ Târgu-Neamţ 1.034 120 1.380
27. C.S.V. Răuceşti Răuceşi 1.030 161 0
28. C.S.V. Bălţăteşti Bălţăteşti 1.007 143 1.762
29. C.S.V. Urecheni Urecheni 1.031, 120 80
1.073
30. C.S.V. Petricani Petricani 1.032, 135 609
1.074
31. C.S.V. Ţibucani Davideni, 1.043 176 790
comuna Ţibucani
32. C.S.V. Bicaz Bicaz 1.035 47 288
33. C.S.V. Bicazu Ardelean Bicazu Ardelean 1.036, 128 372
1.037
34. C.S.V. Borca Borca 1.038 242 179
35. C.S.V. Hangu Hangu 1.041 40 260
36. C.S.V. Mărgineni Mărgineni 1.058, 189 611
1.059
37. C.S.V. Crăcăoani Crăcăoani 1.060, 189 611
1.061
38. C.S.V. Săbăoani Săbăoani 1.062, 189 611
1.063
39. C.S.V. Horia Horia 1.064, 352 648
1.065
40. C.S.V. Dobreni Dobreni 1.078 54 0
41. C.S.V. Sagna Sagna 1.079 196 704
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul OLT
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Izbiceni Izbiceni 2.018 219 981
2. C.S.V. Corabia Corabia 2.004 217,4 1.599,6
3. C.S.V. Ianca Ianca 2.015 171 299
4. C.S.V. Brastavăţu Brastavăţu 2.052 110 890
5. C.S.V. Obârşia Obârşia 2.053 56 944
6. C.S.V. Vădăstriţa Vădăstriţa 2.048 223 2.936
7. C.S.V. Vişina Vişina 2.045 212 1.903
8. C.S.V. Rusăneşti Rusăneşti 2.024 54 0
9. C.S.V. Băbiciu Băbiciu 2.003 222,3 1.727,7
2.459
10. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 2.038 22 0
11. C.S.V. Vlădila Vlădila 2.042 233 2.367
2.494
12. C.S.V. Radomireşti Radomireşti 2.025 112 4.208
13. C.S.V. Caracal 1 Caracal 2.007 304,38 123
14. C.S.V. Caracal 2 Caracal 2.006 133,84 123
15. C.S.V. Cezieni Cezieni 2.052 101,05 2.596,95
16. C.S.V. Dobrosloveni Dobrosloveni 2.012 80 4.563
17. C.S.V. Sprâncenata Sprâncenata 2.036 79 2.019
18. C.S.V. Stoicăneşti Stoicăneşti 2.035 180 0
19. C.S.V. Nicolae Titulescu Nicolae Titulescu 2.019 90 2.030
20. C.S.V. Drăgăneşti-Olt Drăgăneşti-Olt 2.011 120 1.320
21. C.S.V. Mărunţei Mărunţei 2.020 128 1.120
22. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 2.017 88 4.455
23. C.S.V. Movileni Movileni 2.021 191 4.509
24. C.S.V. Corbu Corbu 2.008 152 1.348
25. C.S.V. Vâlcele Vâlcele 2.047 60,4 1.550,6
26. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 2.044 101,25 1.105,75
27. C.S.V. Brebeni Brebeni 2.054 97 894
28. C.S.V. Clocociov Slatina 2.037 174 3.240
29. C.S.V. Milcov Milcov 2.051 110 688
30. C.S.V. Perieţi Perieţi 2.030 61,35 2.818,65
31. C.S.V. Piatra-Olt Piatra-Olt 2.027 150 350
32. C.S.V. Balş Balş 2.001 375,12 400
2.450
33. C.S.V. Iancu Jianu Iancu Jianu 2.016 222 1.735,48
2.480
34. C.S.V. Bobiceşti Bobiceşti 2.002 261 5.296
2.456
35. C.S.V. Vulpeni Vulpeni 2.046 189,75 1.778,25
2.499
36. C.S.V. Voineasa Voineasa 2.041 223 1.448
2.491
37. C.S.V. Grădinari Grădinari 2.014 157,5 9.670,5
38. C.S.V. Pleşoiu Pleşoiu 2.090 40 11.961
39. C.S.V. Curtişoara Curtişoara 2.005 74 405
40. C.S.V. Scorniceşti Scorniceşti 2.031 180 304
41. C.S.V. Mărgineni Mărginerii 2.038 72 1.928
42. C.S.V. Optaşi Optaşi 2.022 207 1.503
43. C.S.V. Potcoava Potcoava 2.028 199,5 3.256,5
44. C.S.V. Spineni Spineni 2.034 147,2 4.502,8
45. C.S.V. Dobroteasa Dobroteasa 2.013 89 868
46. C.S.V. Vitomireşti Vitomireşti 2.040 162 1.238
47. C.S.V. Poboru Poboru 2.029 96 442
48. C.S.V. Rotunda Rotunda 2.023 16 222
49. C.S.V. Topana Topana 2.009 171 159
50. C.S.V. Făgeţelu Făgeţelu 2.010 103 851
51. C.S.V. Verguleasa Verguleasa 2.043 144 4.356
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul PRAHOVA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Berceni Corlăteşti, comuna Berceni 1.617 72,1 2.428
2. C.S.V. Balta Doamnei Balta Doamnei 1.615 224,8 2.295,2
3. C.S.V. Gornet-Cricov Gornet-Cricov 16.128 74,73 0
4. C.S.V. Gura Vitioarei Gura Vitioarei 16.130 98,75 794
5. C.S.V. Sângeru Sângeru 16.136 72,5 239,5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul SATU MARE
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Acâş Str. Principală nr. 134 1.001 216 2.115
2. C.S.V. Andrid Str. Principală nr. 143 1.002 160 1.064
3. C.S.V. Ardud Str. Ştefan cel Mare nr. 45 1.003 143 1.486
4. C.S.V. Bătarci Uliţa satului nr. 510 1.004 232 1.484
5. C.S.V. Beltiug Str. Principală nr. 96 1.007 160 740
6. C.S.V. Bixad Str. Principală nr. 230 1.008 243 2.195
7. C.S.V. Bogdand Str. Principală nr. 177 1.010 284 1.929
8. C.S.V. Botiz Str. Teilor 1.006 55 1.419
9. C.S.V. Carei Str. Culturii nr. 21 1.012 60 447
10. C.S.V. Călineşti-Oaş Str. Principală nr. 1/A 1.023 225 2.649
11. C.S.V. Căuaş Str. Principală nr. 1 1.016 174 1.426
12. C.S.V. Cehăluţ Str. Principală nr. 168 1.020 325 385
13. C.S.V. Craidorolţ Str. Principală nr. 19 1.018 94 406
14. C.S.V. Crucişor Str. Principală nr. 20 1.022 348 842
15. C.S.V. Culciu Str. Principală nr. 134 1.019 90 2.210
16. C.S.V. Doba Str. Principală nr. 236 1.013 25 2.134
17. C.S.V. Gherţa Str. Principală nr. 650 1.017 63 187
18. C.S.V. Halmeu Str. Eliberării nr. 139 1.015 352 2.342
19. C.S.V. Hodod Str. Principală nr. 135 1.014 113 1.687
20. C.S.V. Homorodu Homerodu de Jos 1.027 163 1.837
Str. Principală nr. 197
21. C.S.V. Livada Str. Laar Vasile nr. 2 1.026 370 712
22. C.S.V. Micula Str. Principală nr. 107 1.025 330 3.311
93. C.S.V. Moftin Str. Principală nr. 103 1.031 345 1.079
24. C.S.V. Negreşti-Oaş Str. 1 Iunie nr. 127 1.030 106 201
25. C.S.V. Odoreu Str. Republicii nr. 4 1.029 144 2.560
26. C.S.V. Oraşu Nou Str. Satu Mare nr. 143 1.028 64 2.136
27. C.S.V. Păuleşti Str. Principală nr. 150 1.035 201 1.021
28. C.S.V. Petreşti Str. Hathaz nr. 426 1.037 80 1.137
29. C.S.V. Pişcolt Str. Principală nr. 56 1.038 181 758
30. C.S.V. Pir Str. Tăşnadului nr. 561 1.036 141 876
31. C.S.V. Sanislău Str. Ogorului nr. 1.094 1.034 190 957
32. C.S.V. Santău Str. Ghereuşa nr. 425/A 1.033 183 717
33. C.S.V. Satu Mare Str. Toamnei nr. 34 1.056 72 27
34. C.S.V. Socond Str. Principală nr. 113 1.043 66 484
35. C.S.V. Supur Str. Morii nr. 103 1.044 204 972
36. C.S.V. Tarna Mare Str. Principală nr. 203 1.039 149 851
37. C.S.V. Tăşnad Str. Avram Iancu nr. 10 1.041 412 1.832
38. C.S.V. Terebeşti Str. Principală nr. 218/A 1.050 288 632
39. C.S.V. Tiream Str. Gării nr. 126 1.051 120 586
40. C.S.V. Turţ Str. Călinete nr. 135 1.040 267 1.233
41. C.S.V. Turulung Str. Abatorului nr. 216 1.048 60 890
42. C.S.V. Valea Vinului Str. Principală nr. 216 1.047 48 603
43. C.S.V. Viile Satu Mare Str. Plopilor nr. 21 1.046 52 598
44. Policlinica Satu Mare Str. Toamnei nr. 32-34 1.057 300 46
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul SĂLAJ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Almaşu Almaşu 1.6.1.1 77 522
2. C.S.V. Bălan Bălan 1.6.1.4 50 249
3. C.S.V. Bobota Bobota 1.6.1.5 97 1.672
4. C.S.V. Bocşa Borla 1.6.1.8 152,9 1.075
5. C.S.V. Buciumi Buciumi 1.6.1.9 146,7 420
6. C.S.V. Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 1.6.1.59 155,1 487
7. C.S.V. Cizer Cizer 1.6.1.11 144 1.299
8. C.S.V. Coşeiu Coşeiu 1.6.1.12 144 2.402
9. C.S.V. Crişeni Crişeni 1.6.1.14 144,9 1.141,1
10. C.S.V. Cuzăplac Cuzăplac 1.6.1.63 76 221
11. C.S.V. Dobrin Dobrin 1.6.1.15 125,2 627
12. C.S.V. Dragu Dragu 1.6.1.18 162 625
13. C.S.V. Fildu Fildu de Jos 1.6.1.20 80,75 164,75
14. C.S.V. Gâlgău Gâlgău 1.6.1.21 180,45 1.574,6
15. C.S.V. Gârbou Gârbou 1.6.1.25 77 2.390
16. C.S.V. Hereclean Hereclean 1.6.1.27 56 910
17. C.S.V. Hida Hida 1.6.1.28 131,3 0
18. C.S.V. Ileanda Ileanda 1.6.1.68 176 3b0
19. C.S.V. Ip Ip 1.6.1.30 100 604
20. C.S.V. Jibou Jibou 1.6.1.71 164,6 807,2
21. C.S.V. Letca Letca 1.6.1.33 152,94 1.434,93
22. C.S.V. Meseşeni Meseşenii de Jos 1.6.1.62 76 276
23. C.S.V. Năpradea Năpradea 1.6.1.53 154,6 2.586
24. C.S.V. Nuşfalău Nuşfalău 1.6.1.34 258 1.889
25. C.S.V. Plopiş Plopiş 1.6.1.37 184,73 300,27
26. C.S.V. Românaşi Românaşi 1.6.1.39 160,85 453,55
27. C.S.V. Rus Şimişna 1.6.1.42 235 223
26. C.S.V. Sălăţig Sălăţig 1.6.1.45 207 840
29. C.S.V. Şărmăşag Şărmăşag 1.6.1.51 189 195
30. C.S.V. Sânmihaiu Sânmihaiu Almaşului 1.6.1.76 50,3 100
Almaşului
31. C.S.V. Someş-Odorhei Someş-Odorhei 1.6.1.47 152 660
32. C.S.V. Surduc Surduc 1.6.1.48 115,32 93,42
33. C.S.V. Şimleu Silvaniei Şimleu Silvaniei 1.6.1.61 239,4 14.005,35
34. C.S.V. Valcău Valcău 1.6.1.54 229 6.969
35. C.S.V. Zalău 1 Zalău 1.6.1.57 270,98 2.178,02
36. C.S.V. Zalău 2 Zalău - cartier Ortelec 1.6.1.65 79 141
37. C.S.V. Zimbor Zimbor 1.6.1.56 72 118
38. C.S.V. Pericei Pericei 1.6.1.69 180 466
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul SIBIU
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Sibiu I Sibiu, Drumul Ocnei nr. 1 1.001 120 0
2. C.S.V. Avrig Avrig, str. Avram Iancu 1.002 600 690
nr. 39
3. C.S.V. Agnita Agnita, str. Mihai Viteazu 1.005 234 2.424
nr. 1
4. C.S.V. Ocna Sibiului Ocna Sibiului, 1.006 251 502
Str. De Mijloc nr. 9
5. C.S.V. Şura Mică Şura Mică, 1.007 184 531
Str. Principală nr. 39
6. Clinica veterinară Sibiu Sibiu, Calea Şurii Mari 1.008 257 257
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul SUCEAVA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Arbore Arbore 1.001 246 1.020
2. C.S.V. Bădeuţi Bădeuţi 1.001 230 5.505
3. C.S.V. Boroaia Boroaia 1.001 300 1.630
4. C.S.V. Bosanci Bosanci 1.001 232 816
5. C.S.V. Botoşana Botoşana 1.001 246 1.500
6. C.S.V. Cacica Cacica 1.001 300 225
7. C.S.V. Calafindeşti Calafindeşti 1.001 370 2.445
8. C.S.V. Cajvana Cajvana 1.001 300 545
9. C.S.V. Ciprian Porumbescu Ciprian Porumbescu 1.001 299 759
10. C.S.V. Cornu Luncii Cornu Luncii 1.001 300 791
11. C.S.V. Dărmăneşti Dărmăneşti 1.001 234 879
12. C.S.V. Dolhasca Dolhasca 1.001 222 1.885
13. C.S.V. Dolheşti Dolheşti 1.001 150 1.660
14. C.S.V. Dorna Candrenilor Dorna Candrenilor 1.001 200 1.075
15. C.S.V. Dorneşti Dorneşti 1.001 300 775
16. C.S.V. Drăguşeni Drăguşeni 1.001 246 1.250
17. C.S.V. Fălticeni Fălticeni, Str. Teilor nr. 2 1.001 300 1.005
18. C.S.V. Forăşti Forăşti 1.001 300 881
19. C.S.V. Gălăneşti Gălăneşti 1.001 128 410
20. C.S.V. Grămeşti Grămeşti 1.001 255 1.075
21. C.S.V. Grăniceşti Grăniceşti 1.001 200 1.410
22. C.S.V. Horodniceni Horodniceni 1.001 300 1.210
23. C.S.V. Horodnic Horodnic 1.001 247 1.610
24. C.S.V. Păltinoasa Păltinoasa 1.001 300 505
25. C.S.V. Pârteşti Pârteştii de Jos 1.001 247 994
26. C.S.V. Preuteşti Preuteşti 1.001 240 325
27. C.S.V. Rădăşeni Rădăşeni 1.001 100 1.920
28. C.S.V. Şcheia Şcheia 1.001 150 3.167
29. C.S.V. Stroieşti Stroieşti 1.001 219 1.409
30. C.S.V. Suceava Suceava, Aleea Dumbrăvii 1.001 235 825
31. C.S.V. Şaru Dornei Şaru Dornei 1.001 102 483
32. C.S.V. Todireşti Todireşti 1.001 247 985
33. C.S.V. Vadu Moldovei Vadu Moldovei 1.001 219 1.320
34. C.S.V. Vatra Dornei Vatra Dornei, Str. 1.001 200 1.625
Chiliei nr. 7
35. C.S.V. Vereşti Vereşti 1.001 300 1.990
36. C.S.V. Vicovu de Sus Vicovu de Sus 1.001 200 925
37. C.S.V. Volovăţ Volovăţ 1.001 300 525
38. C.S.V. Zamostea Zamostea 1.001 220 355
39. C.S.V. Zvoriştea Zvoriştea 1.001 198 737
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul TELEORMAN
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Piatra Piatra 33 170 1.330
2. C.S.V. Pietroşani Pietroşani 34 68,7 131,3
3. C.S.V. Roşiori de Vede Roşiori de Vede, 10 182 638
str. I.L. Caragiale nr. 8
5. C.S.V. Peretu Peretu 9 142,4 4.957,6
6. C.S.V. Troianul Troianul 22 112 2.288
7. C.S.V. Videle Videle, Str. Tăbăcăriei nr. 3 FN 50 50
8. C.S.V. Drăgăneşti-Vlaşca Drăgăneşti-Vlaşca 41 250 5.150
9. C.S.V. Blejeşti Blejeşti 25 80 1.320
10. C.S.V. Gălăteni Gălăteni 42 108 292
11. C.S.V. Gratia Gratia 43 140 11.060
12. C.S.V. Scurtu Mare Scurtu Mare 44 80 320
13. C.S.V. Turnu Măgurele Turnu Măgurele, 53 160 1.040
Str. Chimiei nr. 25
14. C.S.V. Liţa Liţa 46 169 4.631
15. C.S.V. Seaca Seaca 51 90,9 4.709,1
16. C.S.V. Putineiu Putineiu 39 77,5 22,5
17. C.S.V. Vităneşti Vităneşti 6 125,5 2.574,5
18. C.S.V. Mârzăneşti Mârzăneşti 13 100 1.900
19. C.S.V. Călineşti Călineşti 3 154 3.746
20. C.S.V. Ţigăneşti Ţigăneşti 15 171 1.029
21. C.S.V. Drăcşenei Drăcşenei 28 112 2.512
22. C.S.V. Zimnicea Zimnicea FN 85 245
23. C.S.V. Furculeşti Furculeşti 4 100 1.300
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul TIMIŞ
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Banloc Banloc 1.5.1 250 1.908
2. C.S.V. Livezile Livezile 1.5.1 138 249
3. C.S.V. Becicherecu Mic Becicherecu Mic nr. 477 1.5.3 298 2.940
4. C.S.V. Belinţ Chizătău FN 351 4.208
5. C.S.V. Bethausen Bethausen 1.5.5 276 1.403
6. C.S.V. Biled Biled nr. 358 1.5.53 325 1.254
7. C.S.V. Şandra Şandra 1.5.54 200 2.677
8. C.S.V. Buziaş Buziaş 1.5.6 120 0
9. C.S.V. Cenei Cenei 1.5.7 387 1.320
10. C.S.V. Ciacova Ciacova, str. T. Vladiminescu 1.5.8 551 1.790
nr. 17
11. C.S.V. Coşteiu Coşteiu nr. 698 1.5.9 228 852
12. C.S.V. Denta Denta nr. 74 1.5.10 295 2.724
13. C.S.V. Deta Deta, Str. Revoluţiei nr. 17 1.5.12 307 1.465
14. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 1.5.13 186 5.839
15. C.S.V. Făget Făget, str. Ştefan cel Mare 1.5.14 219 1.031
nr. 59
16. C.S.V. Gătaia Gătaia 1.5.15 151 320
17. C.S.V. Ghizela Ghizela 1.5.17 219 5.595
18. C.S.V. Giera Giera 1.5.18 142 2.690
19. C.S.V. Jamu Mare Jamu Mare nr. 178 1.5.48 297 1.142
20. C.S.V. Jebel Jebel nr. 387 1.5.20 340 9.267
21. C.S.V. Lenauheim Lenauheim 1.5.21 116 1.996
22. C.S.V. Liebling Liebling 1.5.22 249 1.229
23. C.S.V. Lugoj Lugoj, str. Traian Vuia nr. 3 1.5.52 683 705
24. C.S.V. Margina Margina nr. 176 1.5.25 81 0
25. C.S.V. Maşloc/Fibiş Fibiş, comuna Maşloc 1.5.28 180 1.259
26. C.S.V. Mănăştiur Mănăştiur 1.5.26 137 2.187
27. C.S.V. Moraviţa Stamora Germană nr. 211 1.5.27 205 829
28. C.S.V. Ohaba Lungă Ohaba Lungă 1.5.30 212 628
29. C.S.V. Orţisoara Orţisoara nr. 131 1.5.29 276 1.157
30. C.S.V. Peciu Nou Peciu Nou nr. 172 1.5.31 237 1.356
31. C.S.V. Periam Periam nr. 778 1.5.32 294 1.304
32. C.S.V. Pişchia Pişchia nr. 146 1.5.33 268 1.513
33. C.S.V. Remetea Remetea Mare 1.5.34 222 618
34. C.S.V. Satchinez Satchinez nr. 326 1.5.35 344 1.000
35. C.S.V. Săcălaz Săcălaz nr. 354 1.5.36 233 2.644
36. C.S.V. Şag Şag nr. 206 1.5.41 235 574
37. C.S.V. Secas Secas nr. 106 1.5.37 283 2.595
38. C.S.V. Sânandrei Sânandrei nr. 87 1.5.38 356 1.306
39. C.S.V. Sânnicolau Mare Sânnicolau Mare, 1.5.40 196 526
Calea Traian nr. 59
40. C.S.V. Tormac Tormac nr. 50 1.5.42 248 273
41. C.S.V. Traian Vuia Sudriaş nr. 48 1.5.43 490 4.287
42. C.S.V. Uivar Uivar nr. 137 FN 157 1.708
43. C.S.V. Variaş Variaş nr. 376 1.5.45 158 1.421
44. C.S.V. Voiteg Voiteg 1.5.56 335 765
45. C.S.V. Criciova Criciova FN 343 1.096
46. C.S.V. Curtea Curtea 1.519 72 0
47. C.S.V. Recaş Recaş FN 270 902
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul TULCEA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Babadag Babadag 1.005 101 735
2. C.S.V. Baia Baia 108 161 10.781
3. C.S.V. Beidaud Beidaud 1.010 205 2.295
4. C.S.V. Casimcea Casimcea 1.024 123 3.657
5. C.S.V. Cataloi Cataloi 1.011 122 3.378
6. C.S.V. Carcaliu Carcaliu 1.052 86 27
7. C.S.V. Ceamurlia de Jos Ceamurlia de Jos 1.012 68 2.932
8. C.S.V. Cerna Cerna 1.013 103 1.710
9. C.S.V. Ceatalchioi Ceatalchioi 1.025 33 1.167
10. C.S.V. Chilia Veche Chilia Veche 1.015 119 1.609
11. C.S.V. Dăeni Dăeni 1.016 99 3.217
12. C.S.V. Dorobanţu Dorobanţu 1.017 136 1.825
13. C.S.V. Greci Greci 1.018 146 3.154
14. C.S.V. Hamcearca Hamcearca 1.053 135 765
15. C.S.V. Horia Horia 1.019 160 3.220
16. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 1.022 120 2.004
17. C.S.V. Jurilovca Jurilovca 1.046 139 4.901
18. C.S.V. Mahmudia Mahmudia 1.026 118 1.482
19. C.S.V. Măcin Măcin, str. Eliade 1.027 150 10.050
Rădulescu nr. 8
20. C.S.V. Murighiol Murighiol 1.023 128 672
21. C.S.V. Mihai Bravu Mihai Bravu 1.028 130 770
22. C.S.V. Mihail Kogălniceanu Mihail Kogălniceanu 1.030 86 3.877
23. C.S.V. Nalbant Nalbant 1.031 40 2.460
24. C.S.V. Niculiţel Niculiţel 1.032 140 1.295
25. C.S.V. Nufăru Nufăru 1.033 95 2.280
26. C.S.V. Peceneaga Peceneaga 1.034 126 1.724
27. C.S.V. Sarichioi Sarichioi 1.038 57 2.166
28. C.S.V. Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe 1.050 74 176
29. C.S.V. Slava Cercheză Slava Cercheză 1.037 66 2.238
30. C.S.V. Smârdan Smârdan 1.049 180 0
31. C.S.V. Topolog Topolog 1.044 126 2.324
32. C.S.V. Tulcea I Tulcea 1.043 104 52
33. C.S.V. Turcoaia Turcoaia 1.051 94 1.441
34. C.S.V. Valea Nucarilor Valea Nucarilor 1.048 121 1.728
35. C.S.V. Văcăreni Văcăreni 1.050 121 1.979
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul VASLUI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Zorleni Zorleni 176 749
2. C.S.V. Zăpodeni Zăpodeni 132 868
3. C.S.V. Vutcani Vutcani 208 692
4. C.S.V. Voineşti Voineşti 209 2.991
5. C.S.V. Vinderei Vinderei 267 2.918
6. C.S.V. Viişoara Viişoara 211 1.294
7. C.S.V. Vetrişoaia Vetrişoaia 263 7.874
8. C.S.V. Văleni Văleni 44 76
9. C.S.V. Vaslui Vaslui 64 316
10. C.S.V. Tutova Tutova 236 3.790
11. C.S.V. Todireşti Todireşti 184 1.316
12. C.S.V. Tătărani Tătărani 210 840
13. C.S.V. Pogana Pogana 244 1.165
14. C.S.V. Poieneşti Poieneşti 64 0
15. C.S.V. Puieşti Puieşti 63 77
16. C.S.V. Pungeşti Pungeşti 282 2.518
17. C.S.V. Rebricea Rebricea 207 2.284
18. C.S.V. Soleşti Soleşti 168 140
19. C.S.V. Stănileşti Stănileşti 219 1.536
20. C.S.V. Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare 215 10.185
21. C.S.V. Şuletea Şuletea 245 3.339
22. C.S.V. Murgeni Murgeni 175 1.125
23. C.S.V. Negreşti Negreşti 568 7.954
24. C.S.V. Olteneşti Olteneşti 132 243
25. C.S.V. Perieni Perieni 156 1.314
26. C.S.V. Lipovăţ Lipovăţ 218 9.782
27. C.S.V. Laza Laza 154 3.346
28. C.S.V. Ivăneşti Ivăneşti 193 1.632
29. C.S.V. Iana Iana 182 543
30. C.S.V. Huşi Huşi 244 999
31. C.S.V. Hoceni Hoceni 165 0
32. C.S.V. Griviţa Griviţa 168 462
33. C.S.V. Ghergheşti Ghergheşti 177 1.359
34. C.S.V. Găgeşti Găgeşti 250 1.100
35. C.S.V. Fălciu Fălciu 305 9.695
36. C.S.V. Epureni Epureni 220 1.780
37. C.S.V. Dumeşti Dumeşti 80 120
38. C.S.V. Duda-Epureni Duda-Epureni 220 868
39. C.S.V. Drânceni Drânceni 176 1.045
40. C.S.V. Dragomireşti Dragomireşti 212 1.188
41. C.S.V. Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir 101 1.879
42. C.S.V. Deleni Deleni 44 500
43. C.S.V. Deleşti Deleşti 84 183
44. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 142 1.258
45. C.S.V. Creţeşti Creţeşti 209 3.599
46. C.S.V. Codăeşti Codăeşti 357 2.843
47. C.S.V. Costeşti Costeşti 177 523
48. C.S.V. Crasna Crasna 101 1.260
49. C.S.V. Buneşti-Avereşti Buneşti-Avereşti 216 3.866
50. C.S.V. Bogdăneşti Bogdăneşti 183 2.365
51. C.S.V. Bârlad Bârlad 376 4.455
52. C.S.V. Berezeni Berezeni 214 1.186
53. C.S.V. Băceşti Băceşti 296 2.629
54. C.S.V. Banca Banca 109 859
55. C.S.V. Băcani Băcani 253 776
56. C.S.V. Alexandru Vlahuţă Alexandru Vlahuţă 218 4.642
57. C.S.V. Murgeni Cârja 162 1.138
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul VÂLCEA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Călimăneşti Călimăneşti 1.015 101 825
2. C.S.V. Câineni Câineni 1.040 167 166
3. C.S.V. Copăceni Copăceni 1.030 97 479
4. C.S.V. Creţeni Creţeni 1.018 88 2.237
5. C.S.V. Făureşti Făureşti 1.012 76 950
6. C.S.V. Fârtăţeşti Fârtăţeşti 1.005 156 166
7. C.S.V. Frânceşti Frânceşti 1.019 52 0
8. C.S.V. Galicea Galicea 1.008 75 465
9. C.S.V. Ghioroiu Ghioroiu 1.022 68 1.964
10. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 1.032 78 644
11. C.S.V. Govora Govora 1.002 56 40
12. C.S.V. Lădeşti Lădeşti 1.016 81 1.338
13. C.S.V. Lungeşti Lungeşti 1.025 98 637
14. C.S.V. Mateeşti Mateeşti 1.020 128 700
15. C.S.V. Măciuca Măciuca 1.024 101 898
16. C.S.V. Mihăeşti Mihăeşti 1.009 79 60
17. C.S.V. Bălcescu Nicolae Bălcescu 1.011 55 104
18. C.S.V. Olanu Olanu 1.037 101 898
19. C.S.V. Orleşti Orleşti 1.006 100 827
20. C.S.V. Oteşani Oteşani 1.013 164 839
21. C.S.V. Perişani Perişani 1.038 60 276
22. C.S.V. Pietrari Pietrari 1.014 74 394
23. C.S.V. Roşiile Roşiile 1.023 125 550
24. C.S.V. Slătioara Slătioara 1.042 101 0
25. C.S.V. Stăneşti Stăneşti 1.031 36 0
26. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 1.033 86 476
27. C.S.V. Stoileşti Stoileşti 1.041 86 0
28. C.S.V. Şusani Şusani 1.026 36 65
29. C.S.V. Zătreni Zătreni 1.027 250 700
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul VRANCEA
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. C.S.V. Andreiaşu Andreiaşu de Jos 1.001 126 1.674
2. C.S.V. Bogheşti Bogheşti 1.001 240 1.380
3. C.S.V. Ciorăşti Ciorăşti 1.001 110 1.536
4. C.S.V. Câmpuri Câmpuri 1.001 120 1.430
5. C.S.V. Corbiţa Corbiţa 1.001 156 1.524
6. C.S.V. Coteşti Coteşti 1.001 216 1.092
7. C.S.V. Dumbrăveni Dumbrăveni 1.001 80 1.120
8. C.S.V. Garoafa Garoafa 1.001 98 363
9. C.S.V. Gugeşti Gugeşti 1.001 240 720
10. C.S.V. Gura Caliţei Gura Caliţei 1.001 240 740
11. C.S.V. Homocea Homocea 1.001 240 740
12. C.S.V. Jitia Jitia 1.001 130 1.850
13. C.S.V. Măicăneşti Măicăneşti 1.001 136 3.864
14. C.S.V. Milcovul Milcovul 1.001 280 2.260
15. C.S.V. Moviliţa Moviliţa 1.001 114 876
16. C.S.V. Năruja Năruja 1.001 207 1.473
17. C.S.V. Paltin Paltin 1.001 130 830
18. C.S.V. Păuneşti Păuneşti 1.001 240 740
19. C.S.V. Pufeşti Pufeşti 1.001 50 1.950
20. C.S.V. Răcoasa Răcoasa 1.001 120 540
21. C.S.V. Sihlea Sihlea 1.001 240 1.180
22. C.S.V. Soveja Soveja 1.001 195 1.305
23. C.S.V. Suraia Suraia 1.001 120 920
24. C.S.V. Tănăsoaia Tănăsoaia 1.001 132 568
25. C.S.V. Tătăranu Tătăranu 1.001 120 1.155
26. C.S.V. Tâmboeşti Tâmboeşti 1.001 240 822
27. C.S.V. Tulnici Tulnici 1.001 216 884
28. C.S.V. Vidra Vidra 1.001 120 1.410
29. C.S.V. Vânători Vânători 1.001 240 740
30. C.S.V. Vulturu Vulturu 1.001 140 1.097
31. C.S.V. Câmpineanca Câmpineanca 1.001 240 740
32. C.S.V. Goleşti Goleşti 1.001 240 740
33. C.S.V. Focşani Focşani 1.001 122 2.378
34. C.S.V. Adjud Adjud 1.001 275 1.725
35. C.S.V. Marăşeşti Marăşeşti 1.001 225 1.309
36. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 1.001 140 2.880
37. C.S.V. Panciu Panciu 1.001 120 1.975
38. C.S.V. Dumitreşti Dumitreşti 1.001 234 866
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Municipiul BUCUREŞTI
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IMOBILUL
──────────────────────────────────
Denumirea Suprafaţa Suprafaţa
circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată terenului,
Nr. sanitare imobilului de inventar a clădirii exclusiv
crt. veterinare (localitatea) (m2) suprafaţa
actuale ocupată
de clădire
(m2)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 4 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Clinica veterinară Bucureşti Bucureşti, str. Ilioara 1.000 1.950 5.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────