Parlamentul României

 
Lege nr. 190/2004

din 24/05/2004
Versiune actualizata la data de 08/04/2005

privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii@


 

    ___________
    @Text actualizat până la data de 22.11.2004 avându-se în vedere următoarele acte:
   - O.G. nr. 94/2004
   - Legea nr. 507/2004
   - O.U.G. nr. 26/2005.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. 1. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 2. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 3. - Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenţei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte.@
    __________
    @Articolul a fost modificat prin art. XXXI pct. 3 din O.G. nr. 94/2004.

   Art. 4-8. - Abrogate.@
    __________
    @Articolele au fost abrogate prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 9. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 10. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 11. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, şi ulterior a fost abrogat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.

   Art. 12. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 13. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

   Art. 14. - Abrogat.@
    __________
    @Articolul a fost introdus prin art. XXXI pct. 9 din O.G. nr. 94/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 507/2004.
   - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 26/2005.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

    Bucureşti, 24 mai 2004.
    Nr. 190.