Facebook

Stai în legătură cu noi!

Strategia Nationala Anticoruptie

Aderare

Declararie de aderare

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principale, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

Organizare

Regulament De Organizare Si De Lucru

Integrare

Plan de Integrare

Declarație de asumare la valorile fundamentale, principale, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Regulament de organizare și lucru al Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, în cadrul Agenției Domeniilor Statului

Planul de integritate al Agenției Domeniilor Statului conform obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Skip to content