Facebook

Stai în legătură cu noi!

Anunțuri de Concurs

Examen de promovare pentru funcțiile publice de execuție

Anunt de promovare in grad profesional pentru funcțiile publice de execuție

 

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

 

REZULTATELE FINALE la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Examen de promovare a personalului contractual

Anunt de promovare in grad profesional pentru posturile contractuale

Examen ocupare posturi de natura contractuala

SUSPENDAREA EXAMENULUI PENTRU

OCUPAREA POSTURILOR DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

Anunt de concurs pentru posturi de natura contractuala din data de 31 mai 2023

Examen ocupare posturi funcții publice – 14 iunie 2023 – ora 10:00

SUSPENDAREA EXAMENULUI PENTRU

OCUPAREA POSTURILOR FUNȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

Examen ocupare posturi funcții publice – 14 iunie 2023 – ora 10:00

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 14 iunie 2023 – ora 14:00

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 14 iunie 2023 – ora 14:00

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului – 14 iunie 2023 – ora 14:00

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2023

Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2023

Urmare a rezultatului probei scrise si a declarațiilor depuse de candidații la concursul de recrutare, organizat în data de 14.06.2023 pentru ocuparea unor funcții  publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, PROBA INTERVIULUI concursului se va desfășura astazi, 16.06.2023, orele 8 

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2023 pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 15 iunie 2023

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 15 iunie 2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 15 iunie 2023 pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului – 15 iunie 2023

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2023

Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2023

Urmare a rezultatului probei scrise si a declarațiilor depuse de candidații la concursul de recrutare, organizat în data de 15.06.2023 pentru ocuparea unor funcții  publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, PROBA INTERVIULUI concursului se va desfășura astazi, 15.06.2023, orele 16

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2023 pentru ocuparea unor funcții  publice de conducere vacante din cadrul Agentiei Domeniilor Statului

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 23 iunie 2023 – ora 10:00

Examen ocupare posturi funcții publice de conducere – 23 iunie 2023 – ora 10:00

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere la concursul de recrutare din data de 23 iunie 2023 pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul Agenției Domeniilor Statului – ora 10:00

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 23.06.2023

Rezultat interviu la concursul de recrutare organizat în data de 23.06.2023

REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare organizat în data de 23.06.2023

Skip to content