Facebook

Stai în legătură cu noi!

Programul “Tineri Fermieri”

Hotărârea nr. 811/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Normele de aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, din 29.09.2020, parte integrantă din Normă metodologică, H.G. nr. 811/2020.

Anunt publicitar licitatii

Lista solicitantilor ADMISI -RESPINSI SESIUNEA 03C

LISTA SOLICITANTI ELIGIBILI/NEELIGIBILI SESIUNEA 03C – 2023

Anunț Sesiune 03C – 2023

Proiect modificari Programul Tineri Fermieri initiat de catre ADS

MADR a postat în transparență decizională un proiect de HG în vederea valorificării terenurilor pe perioada derulării sesiunilor de contractare prin programul de susținere a tinerilor fermieri

 

Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost postat în secțiunea „Transparență Decizională” un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Legii nr. 226/2016 și completarea Legii nr.268/2001, conform căreia terenurile cu destinaţie agricolă aflate în exploatarea societăţilor comerciale din portofoliul ADS, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, vor fi atribuite direct spre concesionare tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Prin modificarea actului normativ în forma propusă se vor putea organiza și alte forme de licitații și în timpul sesiunilor pentru tinerii fermieri, prin metodele prevăzute de Legea 268/2001, pentru terenurile libere de contract, cu excepția celor deja aflate în procedura pe “Tânărul fermier”, realizându-se astfel încasări suplimentare la bugetul de stat.

 Forma actuală a actului normativ  prevede la  art. 7. că  pe întreaga perioadă a desfăşurării sesiunii de depunere a solicitărilor şi de soluţionare a lor nu se pot încheia alte tipuri de contracte de către ADS, cu excepţia celor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 211 şi 212 din lege (contractele de concesiune prin metoda atribuirii directe), reglementare ce conduce la imposibilitatea valorificării pe perioada derulării sesiunilor de contractare prin programul de susținere a tinerilor fermieri, a altor suprafețe de teren prin alte metode concurențiale prevăzute de Legea 268/2001 (concesionare și arendare prin metoda licitației publice cu strigare), ce nu fac obiectul acestui program.                                            

Durata medie de desfășurare a unei sesiuni de contractare pentru tinerii fermieri este cuprinsă între 3 și 4 luni, în funcție de suprafețele oferite, de numărul solicitărilor, de termenele de depunere a documentelor și de soluționare a acestora,  perioadă în care nu pot fi organizate alte proceduri de contractare, cu excepția celor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 211 şi 212 din legea 268/2001 (concesionarea prin metoda atribuirii directe).

La data prezentei, în evidențele ADS figurează o suprafață de teren liberă de contract de aproximativ 55.000 ha.

Postarea pe pagina oficială a M.A.D.R. o puteți regăsi aici

Procedura

”Programului Tineri Fermieri”

 • Procedura concesionare si arendare HG nr. 811-2020
 • Anunt deschidere Sesiune HG 811 din 2020
 • Anunt publicitar HG 811 din 2020
 • Cerere arendare HG 811 din 2020
 • Cerere concesionare HG 811 din 2020
 • Cerere de principiu arendare HG 811 din 2020
 • Cerere de principiu concesionare HG 811 din 2020
 • Contract arenda model cadru HG 811 din 2020
 • Contract arenda neagricol model cadru HG 811 din 2020
 • Contract concesiune model cadru HG 811 din 2020
 • Contract concesiune neagricol model cadru HG 811 din 2020
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 4
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 5
 • Declaratie HG 811 din 2020 anexa 6
 • Documente solicitate pt solicitantii admisi anexa 12 HG 811 din 2020
 • Model scrisoare de garantie bancara participare licitatie concesionare sau arendare HG 811 din 2020
Skip to content