Facebook

Stai în legătură cu noi!

Până la sfârșitul acestui an se preconizează modificarea legislației interne, pentru a permite încadrarea ca „zone de accelerare pentru resurse regenerabile de energie (RES)” a acelor terenuri aflate în proprietatea statului român şi administrate de Agenția Domeniilor Statului (ADS), care sunt clasificate ca fiind neproductive/degradate, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru producţia de energie „verde”.

Acest demers face parte din calendarul orientativ stabilit de Grupul de Lucru REPowerEU, organism interministerial, privind măsurile de reformă ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea țintelor asumate referitoare la producerea de energie din surse regenerabile. Astfel, primul pas este reprezentat de crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului în scopul producţiei de energie fără emisii de gaze cu efect de seră.

Sunt vizate modificări și completări la Legea 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domenilor Statului și la Legea 220/2008 pentru instituirea sistemului de promovare a producției de energie din surse regenerabile.

„În prezent, Agenția Domeniilor Statului poate să arendeze sau să concesioneze terenuri doar pentru activități agricole. Dar sunt suprafețe, degradate, care nu pot fi folosite în astfel de scopuri, iar noi suntem convinși că este benefică direcționarea lor către producția de energie din surse regenerabile. Credem că aceste suprafețe sunt atractive pentru investitorii în producția de energie verde, cu beneficii nete pentru populație și bugetul de stat. De aceea este nevoie de amendarea legislației. Implicarea ADS este totală, angajații Agenției depunând toate eforturile pentru respectarea termenelor asumate. Modificarea cadrului legislativ până la sfârșitul anului, un termen destul de scurt, presupune o activitate susținută, având în vedere complexitatea domeniului, dar suntem convinși că se poate realiza”, a declarat Florin Nicolae, directorul general al Agenției Domeniilor Statului.

Planul REPowerEU este parte a PNRR prin care sunt susținute măsuri ce vizează să asigure prețuri și costuri ale energiei accesibile și transparente pentru consumatori, un grad înalt de siguranță a alimentării cu energie electrică și o tranziție lină către un sistem energetic sustenabil, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv prin construirea de centrale electrice din surse regenerabile. Planul REPowerEU a apărut ca răspuns la dificultățile și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonatorul Planului REPowerEU, iar Agenția Domeniilor Statului este parte a Grupului de Lucru ce pune în practică acest Plan.

Skip to content