Facebook

Stai în legătură cu noi!

În data 31 ianuarie a avut loc reuniunea tehnică în format online cu participarea reprezentanților din partea MIPE, MADR, ADS și ANIF, ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a revizuirii Planului Național de Redresare și Reziliență, inclusiv a noului capitol REPowerEU. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național, a demarat pachetul de măsuri care să asigure buna implementare a PNRR prin inițierea modificărilor la cadrul național legislativ.

În contextul necesității demarării implementării Reformei 1 – Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor RES și pentru Investiția 6 – Proiect pilot pentru instalarea unei capacități de 20 MW aferente producției de energie electrică cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative, din Componenta 16 – REPowerEU, ale căror beneficiari vor fi Agenția Domeniilor Statului (ADS), respectiv Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), în cadrul ședintei s-a discutat despre semnarea contractului de finanțare cu ADS și ANIF în baza acordului de finanțare.

 

Compartimentul Comunicare și Relații Publice

Skip to content