Facebook

Stai în legătură cu noi!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis spre avizare interministerială proiectul de Ordonanță de Urgență prin care Agenția Domeniilor Statului va fi organismul care va implementa Reforma 1 din cadrul REPoweEU. Această reformă se referă la crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului ca zone de accelerare a investițiilor ce folosesc resurse regenerabile de energie (RES).

Prin proiectul de Ordonanță de Urgență se asigură baza legală și fondurile necesare realizării Registrului Unic de Inventariere al Terenurilor Neproductive ce vor putea fi folosite pentru înființarea de centrale electrice eoliene și fotovoltaice.

Documentul elaborat de MIPE a fost în analiza Agenției Domeniilor Statului și înaintat, astăzi, 11 ianuarie 2024, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca instituție în subordinea căreia funcționează.

 

Compartimentul Comunicare și Relații Publice

Skip to content