Facebook

Stai în legătură cu noi!

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer și/sau detașare a 2 (două) posturi vacante  pentru funcții publice de executie  de Expert la Compartimentul IT din cadrul Agenției Domeniilor Statului

ANUNȚ privind ocuparea prin transfer și/sau detașare a 2 (două) posturi vacante pentru funcții publice de executie de Expert la Compartimentul IT din cadrul Agenției Domeniilor Statului

În conformitate cu prevederile art. 502 alin. (1), lit. b) și c), art. 505 și art. 506 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului anunţă ocuparea prin transfer și/sau detașare a 2 (două)...
Skip to content